Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Mercenaries Era 1.0

Mercenaries Era 1.0 / Avians
L1 ♟
Archer
(image)
Cena: 16
Životy: 32
MP: 5
Skúsenosti: 40
6 - 2 zblízka (sečný)
7 - 3 na diaľku (bodný)
L2
Bombardier
(image)
Cena: 17
Životy: 56
MP: 5
Skúsenosti: 76
9 - 2 zblízka (sečný)
8 - 4 na diaľku (bodný)
L3
Bowflurry
(image)
Cena: 17
Životy: 70
MP: 5
Skúsenosti: 100
9 - 3 zblízka (sečný)
10 - 5 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Hawkeye
(image)
Cena: 17
Životy: 50
MP: 6
Skúsenosti: 74
6 - 3 zblízka (sečný)
9 - 3 na diaľku (bodný) (presný)
L3
Eagle Eye
(image)
Cena: 17
Životy: 62
MP: 6
Skúsenosti: 100
8 - 3 zblízka (sečný)
15 - 3 na diaľku (bodný) (presný)
L1 ♟
Broadwing
(image)
Cena: 19
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 49
6 - 2 zblízka (sečný)
5 - 4 na diaľku (tupý) (presný)
9 - 2 na diaľku (mráz)
L2 ♚
Skylord
(image)
Cena: 17
Životy: 55
MP: 6
Skúsenosti: 79
velenie
9 - 2 zblízka (sečný)
7 - 4 na diaľku (tupý) (presný)
9 - 3 na diaľku (mráz)
L3
Winged Baron
(image)
Cena: 17
Životy: 68
MP: 6
Skúsenosti: 100
velenie
9 - 3 zblízka (sečný)
11 - 4 na diaľku (tupý) (presný)
14 - 3 na diaľku (mráz)
L2 ♚
Skyterror
(image)
Cena: 17
Životy: 60
MP: 4
Skúsenosti: 84
7 - 3 zblízka (sečný)
8 - 4 na diaľku (tupý) (presný)
13 - 2 na diaľku (mráz)
L3
Dreadnought
(image)
Cena: 17
Životy: 75
MP: 4
Skúsenosti: 100
9 - 3 zblízka (sečný)
13 - 4 na diaľku (tupý) (presný)
20 - 2 na diaľku (mráz)
L1 ♟
Dart
(image)
Cena: 18
Životy: 32
MP: 8
Skúsenosti: 45
10 - 2 zblízka (bodný) (výpad)
3 - 3 na diaľku (tupý)
L2
Armorpiercer
(image)
Cena: 17
Životy: 52
MP: 8
Skúsenosti: 100
25 - 1 zblízka (bodný) (výpad)
8 - 2 na diaľku (tupý)
L2
Daredevil
(image)
Cena: 17
Životy: 45
MP: 8
Skúsenosti: 100
priebojný
10 - 3 zblízka (bodný) (výpad)
4 - 5 na diaľku (tupý)
L2
Divebomber
(image)
Cena: 17
Životy: 48
MP: 8
Skúsenosti: 81
13 - 2 zblízka (bodný) (výpad, presný)
5 - 3 na diaľku (tupý)
L3
Rocket
(image)
Cena: 17
Životy: 60
MP: 9
Skúsenosti: 100
18 - 2 zblízka (bodný) (výpad, presný)
7 - 3 na diaľku (tupý)
L1 ♟
Grounded
(image)
Cena: 17
Životy: 36
MP: 4
Skúsenosti: 42
11 - 2 zblízka (tupý)
6 - 3 zblízka (bodný)
L2
Floater
(image)
Cena: 17
Životy: 48
MP: 6
Skúsenosti: 100
15 - 2 zblízka (tupý)
9 - 3 zblízka (bodný)
10 - 3 zblízka (sečný)
L2 ♚
Ironbeak
(image)
Cena: 17
Životy: 54
MP: 4
Skúsenosti: 80
18 - 2 zblízka (tupý)
9 - 3 zblízka (bodný)
L3
Steelbeak
(image)
Cena: 17
Životy: 69
MP: 4
Skúsenosti: 126
22 - 2 zblízka (tupý)
9 - 4 zblízka (bodný)
L4
Diamondbeak
(image)
Cena: 17
Životy: 85
MP: 4
Skúsenosti: 150
28 - 2 zblízka (tupý)
12 - 4 zblízka (bodný)
L1 ♟
Jackdaw
(image)
Cena: 17
Životy: 32
MP: 8
Skúsenosti: 39
5 - 4 zblízka (sečný)
L2
Crow
(image)
Cena: 17
Životy: 48
MP: 9
Skúsenosti: 60
7 - 4 zblízka (sečný)
4 - 3 na diaľku (tupý)
L3
Raven
(image)
Cena: 17
Životy: 58
MP: 10
Skúsenosti: 100
8 - 5 zblízka (sečný)
5 - 4 na diaľku (tupý)
L2
owl
(image)
Cena: 17
Životy: 45
MP: 8
Skúsenosti: 64
nočné zakrádanie
6 - 3 zblízka (sečný) (zákerný)
L3
Nightwing
(image)
Cena: 17
Životy: 52
MP: 8
Skúsenosti: 100
nočné zakrádanie
10 - 3 zblízka (sečný) (zákerný)
L1 ♟
Mother
(image)
Cena: 18
Životy: 32
MP: 6
Skúsenosti: 35
uzdravuje +4
3 - 2 zblízka (sečný)
6 - 3 na diaľku (tupý)
4 - 4 na diaľku (mráz)
L2
Egglayer
(image)
Cena: 17
Životy: 50
MP: 6
Skúsenosti: 100
uzdravuje +4, inspire
6 - 3 zblízka (sečný)
9 - 3 na diaľku (tupý)
6 - 5 na diaľku (mráz)
L2 ♚
Sitter
(image)
Cena: 17
Životy: 32
MP: 6
Skúsenosti: 100
lieči, uzdravuje +8
4 - 3 zblízka (sečný)
6 - 4 na diaľku (tupý)
4 - 6 na diaľku (mráz)
L1 ♟
Pigeon
(image)
Cena: 17
Životy: 34
MP: 6
Skúsenosti: 35
5 - 3 zblízka (sečný)
2 - 5 na diaľku (tupý)
L2
Dove
(image)
Cena: 17
Životy: 48
MP: 6
Skúsenosti: 100
osvetľuje, uzdravuje +4
6 - 4 zblízka (sečný)
4 - 5 na diaľku (tupý)
L2
Hummingbird
(image)
Cena: 17
Životy: 48
MP: 8
Skúsenosti: 100
4 - 4 zblízka (sečný)
4 - 8 na diaľku (tupý)
3 - 10 na diaľku (mráz)
L2
Sparrow
(image)
Cena: 17
Životy: 50
MP: 6
Skúsenosti: 70
7 - 4 zblízka (sečný)
3 - 5 na diaľku (tupý)
L3
Falcon
(image)
Cena: 17
Životy: 68
MP: 6
Skúsenosti: 100
11 - 4 zblízka (sečný)
5 - 5 na diaľku (tupý)
L3
Passer
(image)
Cena: 17
Životy: 56
MP: 7
Skúsenosti: 100
priebojný
9 - 4 zblízka (sečný)
5 - 6 na diaľku (tupý)
L1 ♟
Watchman
(image)
Cena: 16
Životy: 34
MP: 5
Skúsenosti: 42
9 - 2 zblízka (sečný)
5 - 4 zblízka (sečný)
2 - 3 na diaľku (tupý)
L2 ♚
Bladewing
(image)
Cena: 17
Životy: 58
MP: 6
Skúsenosti: 82
16 - 2 zblízka (sečný)
7 - 5 zblízka (sečný)
5 - 3 na diaľku (tupý)
13 - 1 na diaľku (sečný)
L3
Razorwing
(image)
Cena: 17
Životy: 76
MP: 6
Skúsenosti: 100
20 - 2 zblízka (sečný)
9 - 5 zblízka (sečný)
8 - 3 na diaľku (tupý)
19 - 1 na diaľku (sečný)
L2 ♚
Nestguard
(image)
Cena: 17
Životy: 52
MP: 4
Skúsenosti: 77
neoblomný
12 - 2 zblízka (sečný)
6 - 5 zblízka (sečný)
L3
Shell
(image)
Cena: 17
Životy: 65
MP: 4
Skúsenosti: 100
neoblomný
16 - 2 zblízka (sečný)
9 - 4 zblízka (sečný)
L2 ♚
Savior
(image)
Cena: 17
Životy: 50
MP: 6
Skúsenosti: 100
uzdravuje +4
6 - 5 zblízka (mystický)
10 - 3 zblízka (sečný)
7 - 3 na diaľku (tupý)
Mercenaries Era 1.0 / Blight
L0 ♟
Blob
(image)
Cena: 8
Životy: 10
MP: 4
Skúsenosti: 8
10 - 1 zblízka (tupý) (vysaje, absorb)
8 - 1 zblízka (oheň) (vysaje)
L1
Acid
(image)
Cena: 8
Životy: 30
MP: 4
Skúsenosti: 57
15 - 1 zblízka (oheň) (vysaje, absorb)
5 - 4 na diaľku (oheň)
L1
Slime
(image)
Cena: 8
Životy: 28
MP: 4
Skúsenosti: 40
14 - 2 zblízka (tupý) (vysaje, absorb)
15 - 1 zblízka (oheň) (vysaje)
L2
Ooze
(image)
Cena: 8
Životy: 40
MP: 4
Skúsenosti: 71
20 - 2 zblízka (tupý) (vysaje, weaken, absorb)
22 - 1 zblízka (oheň) (vysaje)
L1 ♟
Charred Zombie
(image)
Cena: 16
Životy: 39
MP: 4
Skúsenosti: 45
10 - 2 zblízka (bodný)
L2 ♚
Mutilated Corpse
(image)
Cena: 16
Životy: 61
MP: 4
Skúsenosti: 82
11 - 3 zblízka (bodný)
L3
Dreadbones
(image)
Cena: 16
Životy: 82
MP: 4
Skúsenosti: 100
16 - 3 zblízka (bodný)
L1 ♟
Dark Current
(image)
Cena: 17
Životy: 30
MP: 7
Skúsenosti: 38
ponorenie, nočné zakrádanie
4 - 5 zblízka (tupý) (vysaje, húf)
L2 ♚
Fleshpool
(image)
Cena: 16
Životy: 70
MP: 5
Skúsenosti: 100
sacrifice, ponorenie, regeneruje
L2
Undertow
(image)
Cena: 16
Životy: 42
MP: 7
Skúsenosti: 100
ponorenie, nočné zakrádanie
6 - 6 zblízka (tupý) (vysaje, húf)
L1 ♟
Fetid
(image)
Cena: 20
Životy: 38
MP: 4
Skúsenosti: 40
11 - 2 zblízka (sečný) (poison)
9 - 2 zblízka (tupý) (choroba)
L2 ♚
Dismembered
(image)
Cena: 21
Životy: 60
MP: 4
Skúsenosti: 100
graverobber
15 - 2 zblízka (sečný)
8 - 3 zblízka (tupý) (choroba)
L2 ♚
Rancid
(image)
Cena: 21
Životy: 52
MP: 4
Skúsenosti: 68
17 - 2 zblízka (sečný) (poison)
13 - 2 zblízka (tupý) (choroba)
L3
Putrid
(image)
Cena: 21
Životy: 70
MP: 4
Skúsenosti: 100
25 - 2 zblízka (sečný) (poison)
13 - 3 zblízka (tupý) (choroba)
L1 ♟
Host
(image)
Cena: 16
Životy: 30
MP: 4
Skúsenosti: 35
1 - 12 na diaľku (bodný) (choroba)
L2 ♚
Spore Hive
(image)
Cena: 8
Životy: 50
MP: 4
Skúsenosti: 100
Spore Mist
2 - 15 na diaľku (bodný) (choroba)
L0 ♟
Infected
(image)
Cena: 8
Životy: 20
MP: 4
Skúsenosti: 16
6 - 2 zblízka (tupý) (choroba)
L1 ♟
Cadaver
(image)
Cena: 14
Životy: 36
MP: 5
Skúsenosti: 38
7 - 3 zblízka (sečný)
L2 ♚
Zombie
(image)
Cena: 8
Životy: 56
MP: 5
Skúsenosti: 72
10 - 3 zblízka (sečný)
8 - 2 zblízka (bodný) (vysaje)
L3
Flesh-Eater
(image)
Cena: 8
Životy: 74
MP: 5
Skúsenosti: 100
kŕmenie
11 - 4 zblízka (sečný)
15 - 2 zblízka (bodný) (vysaje)
L1
Infested
(image)
Cena: 8
Životy: 32
MP: 5
Skúsenosti: 38
7 - 3 zblízka (tupý) (choroba)
L2 ♚
Plagued
(image)
Cena: 8
Životy: 48
MP: 5
Skúsenosti: 75
10 - 3 zblízka (tupý) (choroba)
L3
Blighted
(image)
Cena: 8
Životy: 62
MP: 5
Skúsenosti: 100
15 - 3 zblízka (tupý) (choroba)
L1 ♟
Infected Hound
(image)
Cena: 18
Životy: 34
MP: 8
Skúsenosti: 42
priebojný
5 - 3 zblízka (sečný)
9 - 2 zblízka (tupý) (výpad)
L2
Undead Hound
(image)
Cena: 19
Životy: 50
MP: 9
Skúsenosti: 100
priebojný
7 - 4 zblízka (sečný)
16 - 2 zblízka (tupý) (výpad)
L0 ♟
Microbe
(image)
Cena: 5
Životy: 10
MP: 6
Skúsenosti: 6
regeneruje
1 - 4 zblízka (tupý) (poison)
L1
Bacterium
(image)
Cena: 5
Životy: 20
MP: 6
Skúsenosti: 29
spread, regeneruje
1 - 6 zblízka (tupý) (poison)
L0 ♟
Parasite
(image)
Cena: 9
Životy: 16
MP: 6
Skúsenosti: 20
4 - 3 zblízka (sečný) (choroba)
10 - 1 zblízka (bodný) (latch)
L1
Leech
(image)
Cena: 10
Životy: 32
MP: 6
Skúsenosti: 57
6 - 4 zblízka (sečný) (choroba, vysaje)
L1
Virus
(image)
Cena: 10
Životy: 28
MP: 7
Skúsenosti: 57
7 - 3 zblízka (sečný) (choroba)
20 - 1 zblízka (bodný)
Mercenaries Era 1.0 / The Cult
L1 ♟
Cultist
(image)
Cena: 14
Životy: 26
MP: 6
Skúsenosti: 38
3 - 4 zblízka (sečný) (zákerný)
L2
Covert
(image)
Cena: 14
Životy: 36
MP: 6
Skúsenosti: 64
priebojný
9 - 2 zblízka (sečný) (zákerný)
L3
Executioner
(image)
Cena: 14
Životy: 58
MP: 5
Skúsenosti: 100
priebojný
15 - 2 zblízka (sečný) (zákerný)
L3
Spy
(image)
Cena: 14
Životy: 45
MP: 7
Skúsenosti: 100
nočné zakrádanie, priebojný
7 - 3 zblízka (sečný) (zákerný)
8 - 2 zblízka (sečný) (poison)
L2 ♚
Overt
(image)
Cena: 14
Životy: 45
MP: 6
Skúsenosti: 69
6 - 4 zblízka (sečný) (zákerný)
L3
Cleaner
(image)
Cena: 14
Životy: 56
MP: 6
Skúsenosti: 100
7 - 5 zblízka (sečný) (zákerný)
L1 ♟
Exile
(image)
Cena: 14
Životy: 34
MP: 6
Skúsenosti: 42
7 - 3 zblízka (tupý)
L2 ♚
Banished
(image)
Cena: 14
Životy: 50
MP: 6
Skúsenosti: 74
10 - 3 zblízka (tupý)
L3
Condemned
(image)
Cena: 14
Životy: 74
MP: 6
Skúsenosti: 100
16 - 3 zblízka (tupý)
L2
Lonewolf
(image)
Cena: 14
Životy: 52
MP: 6
Skúsenosti: 100
8 - 3 zblízka (tupý)
7 - 4 zblízka (sečný)
L1 ♟
Freak
(image)
Cena: 17
Životy: 38
MP: 4
Skúsenosti: 42
9 - 2 zblízka (tupý)
L2 ♚
Miscreation
(image)
Cena: 17
Životy: 53
MP: 4
Skúsenosti: 74
13 - 2 zblízka (tupý)
20 - 1 zblízka (bodný)
L3
Monstrosity
(image)
Cena: 17
Životy: 69
MP: 4
Skúsenosti: 100
15 - 3 zblízka (tupý)
20 - 2 zblízka (bodný)
L1 ♟
Lookout
(image)
Cena: 15
Životy: 32
MP: 8
Skúsenosti: 38
6 - 3 zblízka (oheň)
L2
Sentry
(image)
Cena: 15
Životy: 48
MP: 8
Skúsenosti: 66
9 - 3 zblízka (oheň)
6 - 3 na diaľku (bodný)
10 - 2 na diaľku (oheň)
L3
Beacon
(image)
Cena: 15
Životy: 65
MP: 8
Skúsenosti: 100
14 - 3 zblízka (oheň)
10 - 3 na diaľku (bodný) (prvý úder)
14 - 2 na diaľku (oheň)
L1 ♟
Recruit
(image)
Cena: 15
Životy: 35
MP: 5
Skúsenosti: 42
5 - 4 zblízka (bodný)
3 - 2 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Rebel
(image)
Cena: 15
Životy: 53
MP: 5
Skúsenosti: 62
7 - 4 zblízka (bodný)
6 - 3 na diaľku (bodný)
L3
Subverter
(image)
Cena: 15
Životy: 70
MP: 5
Skúsenosti: 100
11 - 4 zblízka (bodný)
8 - 4 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Transformation
(image)
Cena: 15
Životy: 58
MP: 5
Skúsenosti: 72
6 - 5 zblízka (bodný)
13 - 2 zblízka (sečný)
L3
Mutant
(image)
Cena: 15
Životy: 76
MP: 5
Skúsenosti: 134
9 - 5 zblízka (bodný)
13 - 3 zblízka (sečný)
25 - 1 zblízka (sečný)
L4
Inhuman
(image)
Cena: 15
Životy: 90
MP: 5
Skúsenosti: 150
10 - 6 zblízka (bodný)
14 - 4 zblízka (sečný)
25 - 2 zblízka (sečný)
18 - 3 zblízka (tupý)
L1 ♟
Sewer Swimmer
(image)
Cena: 17
Životy: 34
MP: 7
Skúsenosti: 39
sloughblend
14 - 1 zblízka (tupý)
3 - 3 na diaľku (tupý)
L2
Sewer Slider
(image)
Cena: 16
Životy: 48
MP: 7
Skúsenosti: 68
sloughblend
22 - 1 zblízka (tupý)
9 - 3 zblízka (sečný)
4 - 4 na diaľku (tupý)
L3
Slither
(image)
Cena: 16
Životy: 56
MP: 7
Skúsenosti: 100
sloughblend
28 - 1 zblízka (tupý)
10 - 4 zblízka (sečný) (poison)
6 - 4 na diaľku (tupý)
L1 ♟
Survivor
(image)
Cena: 16
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 55
regeneruje
6 - 2 zblízka (tupý)
L2 ♚
Outlaster
(image)
Cena: 16
Životy: 74
MP: 5
Skúsenosti: 78
regeneruje
10 - 2 zblízka (tupý)
L3
Remnant
(image)
Cena: 16
Životy: 92
MP: 5
Skúsenosti: 148
regeneruje
12 - 3 zblízka (tupý)
32 - 1 zblízka (tupý)
L4
Primordial
(image)
Cena: 16
Životy: 126
MP: 5
Skúsenosti: 150
regeneruje
18 - 3 zblízka (tupý)
45 - 1 zblízka (tupý)
L1 ♟
Waiter
(image)
Cena: 18
Životy: 30
MP: 5
Skúsenosti: 46
prepad, sloughblend
4 - 2 zblízka (sečný)
6 - 3 na diaľku (bodný)
L2
Ambuscade
(image)
Cena: 18
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 100
prepad, sloughblend, Hit and Run
6 - 2 zblízka (sečný)
8 - 3 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Lurker
(image)
Cena: 18
Životy: 46
MP: 6
Skúsenosti: 80
prepad, sloughblend
4 - 3 zblízka (sečný) (poison)
7 - 4 na diaľku (bodný) (surprise)
L3
Waylayer
(image)
Cena: 18
Životy: 58
MP: 6
Skúsenosti: 100
prepad, sloughblend
5 - 4 zblízka (sečný) (poison)
11 - 4 na diaľku (bodný) (surprise)
Mercenaries Era 1.0 / Emperor's Guard
L1 ♟
Martial Artist
(image)
Cena: 17
Životy: 35
MP: 5
Skúsenosti: 48
6 - 3 zblízka (tupý) (counter)
L2 ♚
Musha
(image)
Cena: 16
Životy: 54
MP: 5
Skúsenosti: 82
7 - 4 zblízka (tupý) (counter)
16 - 1 zblízka (tupý) (výpad)
L3
Blackbelt
(image)
Cena: 16
Životy: 68
MP: 5
Skúsenosti: 100
8 - 5 zblízka (tupý) (counter)
22 - 1 zblízka (tupý) (výpad)
6 - 3 zblízka (tupý) (spomaľuje)
L1 ♟
Mounted Samurai
(image)
Cena: 19
Životy: 34
MP: 8
Skúsenosti: 48
8 - 2 zblízka (bodný)
6 - 3 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Samurai Captain
(image)
Cena: 19
Životy: 56
MP: 8
Skúsenosti: 88
velenie
14 - 2 zblízka (bodný)
9 - 3 na diaľku (bodný)
L3
Shogun
(image)
Cena: 19
Životy: 70
MP: 8
Skúsenosti: 137
velenie
19 - 2 zblízka (bodný)
10 - 4 na diaľku (bodný)
L4
Daimyo
(image)
Cena: 19
Životy: 88
MP: 8
Skúsenosti: 150
velenie
19 - 3 zblízka (bodný)
15 - 4 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Ninja
(image)
Cena: 18
Životy: 34
MP: 6
Skúsenosti: 46
9 - 2 zblízka (sečný)
4 - 3 na diaľku (sečný)
L2 ♚
Ninja Assassin
(image)
Cena: 20
Životy: 42
MP: 7
Skúsenosti: 85
9 - 2 zblízka (sečný) (zákerný)
3 - 5 na diaľku (sečný) (poison)
L3
Shadow Ninja
(image)
Cena: 20
Životy: 53
MP: 7
Skúsenosti: 100
nočné zakrádanie
9 - 3 zblízka (sečný) (zákerný)
4 - 6 na diaľku (sečný) (poison)
L2 ♚
Ninja Warrior
(image)
Cena: 20
Životy: 46
MP: 6
Skúsenosti: 77
10 - 3 zblízka (sečný)
5 - 4 na diaľku (sečný)
L3
Shinobi
(image)
Cena: 20
Životy: 62
MP: 6
Skúsenosti: 100
16 - 3 zblízka (sečný)
8 - 4 na diaľku (sečný)
L1 ♟
Ozutsu
(image)
Cena: 16
Životy: 36
MP: 4
Skúsenosti: 38
4 - 2 zblízka (tupý)
18 - 1 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Kyushu
(image)
Cena: 17
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 77
5 - 3 zblízka (tupý)
30 - 1 na diaľku (bodný)
L3
Kyushuryu
(image)
Cena: 17
Životy: 69
MP: 5
Skúsenosti: 100
7 - 4 zblízka (tupý)
40 - 1 na diaľku (bodný)
5 - 10 na diaľku (oheň)
L1 ♟
Ryu
(image)
Cena: 18
Životy: 36
MP: 8
Skúsenosti: 40
6 - 2 zblízka (sečný)
5 - 4 na diaľku (oheň)
L2
Tatsu
(image)
Cena: 18
Životy: 49
MP: 9
Skúsenosti: 68
7 - 3 zblízka (sečný)
7 - 4 na diaľku (oheň)
L3
Ryong
(image)
Cena: 18
Životy: 66
MP: 10
Skúsenosti: 100
9 - 3 zblízka (sečný)
11 - 4 na diaľku (oheň)
L1 ♟
Samurai
(image)
Cena: 18
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 42
7 - 3 zblízka (sečný) (prvý úder)
L2 ♚
Bushi
(image)
Cena: 18
Životy: 52
MP: 4
Skúsenosti: 91
neoblomný
16 - 2 zblízka (bodný) (prvý úder)
11 - 3 zblízka (sečný)
L3
Demonic Samurai
(image)
Cena: 18
Životy: 60
MP: 4
Skúsenosti: 100
terror
23 - 2 zblízka (sečný)
10 - 5 zblízka (sečný)
L3
Imperial Guard
(image)
Cena: 18
Životy: 68
MP: 4
Skúsenosti: 100
neoblomný
17 - 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
14 - 4 zblízka (sečný)
L2 ♚
Monofu
(image)
Cena: 18
Životy: 56
MP: 5
Skúsenosti: 82
10 - 3 zblízka (sečný) (prvý úder)
10 - 2 na diaľku (bodný)
L3
Tsuwamono
(image)
Cena: 18
Životy: 74
MP: 5
Skúsenosti: 100
13 - 4 zblízka (sečný) (prvý úder)
15 - 2 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Shuriken Thrower
(image)
Cena: 17
Životy: 30
MP: 6
Skúsenosti: 47
4 - 2 zblízka (sečný)
3 - 8 na diaľku (sečný)
L2 ♚
Starshower
(image)
Cena: 16
Životy: 52
MP: 6
Skúsenosti: 100
8 - 2 zblízka (bodný) (spomaľuje, prvý úder)
4 - 8 na diaľku (sečný)
L1 ♟
Yumi
(image)
Cena: 15
Životy: 34
MP: 5
Skúsenosti: 40
5 - 2 zblízka (sečný)
6 - 3 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Kyu
(image)
Cena: 15
Životy: 52
MP: 5
Skúsenosti: 74
7 - 3 zblízka (sečný)
10 - 3 na diaľku (bodný)
L3
Elite Kyu
(image)
Cena: 15
Životy: 68
MP: 5
Skúsenosti: 100
10 - 3 zblízka (sečný)
12 - 4 na diaľku (bodný) (presný)
Mercenaries Era 1.0 / Enchanters
L1 ♟
Armorer
(image)
Cena: 19
Životy: 38
MP: 4
Skúsenosti: 43
10 - 2 zblízka (tupý)
7 - 3 zblízka (bodný)
L2 ♚
Arsenal
(image)
Cena: 16
Životy: 53
MP: 4
Skúsenosti: 72
17 - 2 zblízka (tupý)
12 - 3 zblízka (bodný)
10 - 4 zblízka (sečný)
L3
Stockpiler
(image)
Cena: 16
Životy: 68
MP: 4
Skúsenosti: 100
17 - 3 zblízka (tupý)
14 - 4 zblízka (bodný)
12 - 5 zblízka (sečný)
L1 ♟
Cursedsword
(image)
Cena: 18
Životy: 38
MP: 4
Skúsenosti: 42
15 - 2 zblízka (sečný) (cursed)
L2 ♚
Cursedhand
(image)
Cena: 19
Životy: 56
MP: 4
Skúsenosti: 80
20 - 2 zblízka (sečný) (cursed)
15 - 2 zblízka (sečný) (cursed, vysaje)
L3
Devilhand
(image)
Cena: 19
Životy: 68
MP: 4
Skúsenosti: 100
25 - 2 zblízka (sečný) (cursed)
15 - 3 zblízka (sečný) (cursed, vysaje)
L2 ♚
Sacrificier
(image)
Cena: 19
Životy: 60
MP: 4
Skúsenosti: 80
15 - 3 zblízka (sečný) (cursed)
L3
Powermad
(image)
Cena: 19
Životy: 72
MP: 4
Skúsenosti: 115
20 - 3 zblízka (sečný) (cursed)
L4
Apocalyptic
(image)
Cena: 19
Životy: 100
MP: 4
Skúsenosti: 150
20 - 4 zblízka (sečný) (cursed)
15 - 1 na diaľku (sečný) (cursed)
L3
Sellsoul
(image)
Cena: 19
Životy: 65
MP: 4
Skúsenosti: 100
15 - 3 zblízka (sečný) (cursed, berserk)
L1 ♟
Enchanter
(image)
Cena: 15
Životy: 35
MP: 5
Skúsenosti: 41
10 - 2 zblízka (tupý)
L2 ♚
Forge
(image)
Cena: 16
Životy: 52
MP: 5
Skúsenosti: 75
protection
16 - 2 zblízka (tupý)
L3
Fabricator
(image)
Cena: 16
Životy: 68
MP: 5
Skúsenosti: 100
velenie, protection
22 - 2 zblízka (tupý)
L1 ♟
Floating Sword
(image)
Cena: 20
Životy: 23
MP: 8
Skúsenosti: 40
4 - 4 zblízka (sečný)
L2
Magic Sword
(image)
Cena: 20
Životy: 32
MP: 8
Skúsenosti: 69
7 - 4 zblízka (sečný)
L3
Enchanted Sword
(image)
Cena: 20
Životy: 40
MP: 8
Skúsenosti: 95
9 - 4 zblízka (sečný) (presný)
L4
Excalibur
(image)
Cena: 20
Životy: 55
MP: 8
Skúsenosti: 150
11 - 5 zblízka (sečný) (magický)
5 - 4 na diaľku (mystický) (magický)
L3
Shadow Blade
(image)
Cena: 20
Životy: 35
MP: 8
Skúsenosti: 100
8 - 4 zblízka (mystický) (vysaje)
L2
Possessed Sword
(image)
Cena: 20
Životy: 30
MP: 10
Skúsenosti: 100
7 - 4 zblízka (sečný)
10 - 2 na diaľku (sečný) (výpad)
L2
Shifting Sword
(image)
Cena: 20
Životy: 33
MP: 8
Skúsenosti: 100
regeneruje
6 - 4 zblízka (sečný)
12 - 2 zblízka (bodný)
8 - 3 zblízka (tupý)
L1 ♟
Hotshot
(image)
Cena: 16
Životy: 34
MP: 5
Skúsenosti: 43
4 - 3 zblízka (sečný)
6 - 3 na diaľku (bodný) (presný)
L2 ♚
Blazier
(image)
Cena: 15
Životy: 54
MP: 5
Skúsenosti: 77
4 - 4 zblízka (sečný)
9 - 3 na diaľku (bodný) (presný)
22 - 1 na diaľku (oheň) (presný)
L3
Incinerator
(image)
Cena: 15
Životy: 60
MP: 5
Skúsenosti: 100
4 - 4 zblízka (sečný)
12 - 4 na diaľku (bodný) (presný)
22 - 2 na diaľku (oheň) (presný)
L2 ♚
Clearbow
(image)
Cena: 15
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 82
5 - 3 zblízka (sečný)
8 - 3 na diaľku (bodný) (presný)
7 - 4 na diaľku (mystický) (magický)
L3
Crystalbow
(image)
Cena: 15
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 100
6 - 3 zblízka (sečný)
13 - 3 na diaľku (bodný) (presný)
8 - 5 na diaľku (mystický) (magický)
L1 ♟
Reductor
(image)
Cena: 16
Životy: 30
MP: 6
Skúsenosti: 60
3 - 5 zblízka (sečný)
L2 ♚
Featherlite
(image)
Cena: 16
Životy: 40
MP: 7
Skúsenosti: 100
priebojný
5 - 6 zblízka (sečný)
L2
Titan
(image)
Cena: 16
Životy: 55
MP: 3
Skúsenosti: 100
28 - 1 zblízka (sečný)
L1 ♟
Rune Apprentice
(image)
Cena: 21
Životy: 30
MP: 5
Skúsenosti: 60
7 - 1 zblízka (bodný)
5 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
L2
Rune Improver
(image)
Cena: 20
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 100
7 - 2 zblízka (bodný)
8 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
22 - 1 na diaľku (oheň) (magický)
L2 ♚
Rune Interpreter
(image)
Cena: 20
Životy: 48
MP: 5
Skúsenosti: 105
7 - 1 zblízka (bodný)
7 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
3 - 6 na diaľku (mráz) (spomaľuje, magický)
L3
Rune Improver
(image)
Cena: 20
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 100
9 - 1 zblízka (bodný)
8 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
6 - 5 na diaľku (mráz) (spomaľuje, magický)
2 - 20 na diaľku (mráz) (spomaľuje, magický)
L3
Rune Mage
(image)
Cena: 20
Životy: 60
MP: 5
Skúsenosti: 200
lieči, uzdravuje +8
9 - 2 zblízka (bodný)
9 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
3 - 10 na diaľku (mystický) (magický)
5 - 6 na diaľku (mráz) (spomaľuje, magický)
L4
Rune Master
(image)
Cena: 20
Životy: 75
MP: 5
Skúsenosti: 150
lieči, uzdravuje +8
10 - 3 zblízka (bodný)
13 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
5 - 10 na diaľku (mystický) (magický)
8 - 6 na diaľku (mráz) (spomaľuje, magický)
L3
Rune Splicer
(image)
Cena: 20
Životy: 56
MP: 5
Skúsenosti: 105
7 - 2 zblízka (bodný)
9 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
4 - 6 na diaľku (mráz) (spomaľuje, magický)
12 - 3 na diaľku (tupý) (spomaľuje, magický)
L2 ♚
Rune Interpreter
(image)
Cena: 20
Životy: 45
MP: 5
Skúsenosti: 105
lieči, uzdravuje +8
7 - 1 zblízka (bodný)
7 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
2 - 10 na diaľku (mystický) (magický)
L3
Rune Improver
(image)
Cena: 20
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 100
lieči, uzdravuje +8
10 - 1 zblízka (bodný)
1 - 12 na diaľku (mystický) (magický, concentrated)
L3
Rune Mage
(image)
Cena: 20
Životy: 60
MP: 5
Skúsenosti: 200
lieči, uzdravuje +8
9 - 2 zblízka (bodný)
9 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
3 - 10 na diaľku (mystický) (magický)
5 - 6 na diaľku (mráz) (spomaľuje, magický)
L4
Rune Master
(image)
Cena: 20
Životy: 75
MP: 5
Skúsenosti: 150
lieči, uzdravuje +8
10 - 3 zblízka (bodný)
13 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
5 - 10 na diaľku (mystický) (magický)
8 - 6 na diaľku (mráz) (spomaľuje, magický)
L3
Rune Splicer
(image)
Cena: 20
Životy: 48
MP: 5
Skúsenosti: 100
lieči, uzdravuje +8
7 - 1 zblízka (bodný)
7 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
3 - 10 na diaľku (mystický) (magický)
12 - 3 na diaľku (mystický) (magický)
Mercenaries Era 1.0 / Equestrians
L1 ♟
Bronco
(image)
Cena: 16
Životy: 32
MP: 9
Skúsenosti: 41
10 - 2 zblízka (tupý)
L2
Bull
(image)
Cena: 16
Životy: 60
MP: 7
Skúsenosti: 100
20 - 2 zblízka (tupý)
25 - 1 zblízka (bodný) (výpad)
L2
Mustang
(image)
Cena: 16
Životy: 52
MP: 10
Skúsenosti: 100
12 - 3 zblízka (tupý)
L1 ♟
Charger
(image)
Cena: 21
Životy: 38
MP: 8
Skúsenosti: 45
11 - 2 zblízka (bodný) (výpad)
6 - 3 zblízka (tupý) (výpad)
L2
Crasher
(image)
Cena: 21
Životy: 58
MP: 8
Skúsenosti: 86
16 - 2 zblízka (bodný) (výpad)
7 - 4 zblízka (tupý) (výpad)
L3
Breaker
(image)
Cena: 21
Životy: 73
MP: 8
Skúsenosti: 100
22 - 2 zblízka (bodný) (výpad)
9 - 4 zblízka (tupý) (výpad, dread)
L1 ♟
Knight
(image)
Cena: 22
Životy: 42
MP: 6
Skúsenosti: 44
9 - 2 zblízka (sečný)
6 - 3 zblízka (tupý)
L2
Black Knight
(image)
Cena: 21
Životy: 58
MP: 5
Skúsenosti: 100
terror
18 - 2 zblízka (sečný)
13 - 3 zblízka (tupý)
30 - 1 zblízka (bodný)
L2 ♚
Champion
(image)
Cena: 21
Životy: 65
MP: 6
Skúsenosti: 100
11 - 3 zblízka (sečný)
9 - 4 zblízka (tupý)
L2 ♚
Paladin
(image)
Cena: 21
Životy: 55
MP: 6
Skúsenosti: 100
osvetľuje, uzdravuje +4
9 - 3 zblízka (mystický)
9 - 3 zblízka (tupý)
L1 ♟
Magerider
(image)
Cena: 23
Životy: 30
MP: 7
Skúsenosti: 60
8 - 1 zblízka (sečný)
7 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
L2 ♚
Mageknight
(image)
Cena: 23
Životy: 54
MP: 7
Skúsenosti: 110
8 - 2 zblízka (sečný)
8 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Templar
(image)
Cena: 23
Životy: 66
MP: 7
Skúsenosti: 100
11 - 2 zblízka (sečný)
12 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
L2 ♚
Troubadour
(image)
Cena: 23
Životy: 48
MP: 8
Skúsenosti: 100
lieči, uzdravuje +8
10 - 1 zblízka (tupý)
10 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
5 - 6 na diaľku (mystický) (magický)
L1 ♟
Pegasus Rider
(image)
Cena: 19
Životy: 32
MP: 8
Skúsenosti: 37
4 - 4 zblízka (bodný)
4 - 2 na diaľku (bodný)
L2
Pegasus Knight
(image)
Cena: 19
Životy: 49
MP: 9
Skúsenosti: 64
6 - 4 zblízka (bodný)
6 - 2 na diaľku (bodný) (presný)
L3
Silver Pegasus
(image)
Cena: 19
Životy: 56
MP: 10
Skúsenosti: 100
uzdravuje +4
7 - 5 zblízka (bodný)
8 - 3 na diaľku (bodný) (presný)
L1 ♟
Rider
(image)
Cena: 17
Životy: 35
MP: 8
Skúsenosti: 34
6 - 3 zblízka (sečný)
L2 ♚
Equestrian
(image)
Cena: 21
Životy: 56
MP: 8
Skúsenosti: 72
10 - 3 zblízka (sečný)
L3
Jockey
(image)
Cena: 21
Životy: 70
MP: 8
Skúsenosti: 100
12 - 4 zblízka (sečný)
L1 ♟
Searay
(image)
Cena: 16
Životy: 40
MP: 8
Skúsenosti: 38
aquatic
9 - 2 zblízka (bodný)
8 - 1 zblízka (bodný) (poison)
6 - 3 na diaľku (bodný)
L2
Manta
(image)
Cena: 16
Životy: 58
MP: 9
Skúsenosti: 100
aquatic, ponorenie
15 - 2 zblízka (bodný)
8 - 2 zblízka (bodný) (poison, zákerný)
7 - 5 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Vagabond
(image)
Cena: 19
Životy: 34
MP: 8
Skúsenosti: 42
4 - 3 zblízka (sečný)
10 - 2 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Nomad
(image)
Cena: 19
Životy: 50
MP: 8
Skúsenosti: 77
5 - 3 zblízka (sečný)
11 - 3 na diaľku (bodný)
L3
Roamer
(image)
Cena: 19
Životy: 65
MP: 8
Skúsenosti: 100
8 - 3 zblízka (sečný)
16 - 3 na diaľku (bodný)
Mercenaries Era 1.0 / Fiends
L1 ♟
Demon Dog
(image)
Cena: 14
Životy: 27
MP: 8
Skúsenosti: 29
4 - 4 zblízka (sečný)
5 - 1 na diaľku (oheň)
L2
Hell Hound
(image)
Cena: 14
Životy: 36
MP: 8
Skúsenosti: 68
priebojný
6 - 4 zblízka (sečný)
6 - 2 na diaľku (oheň)
L3
Cerberus
(image)
Cena: 14
Životy: 56
MP: 8
Skúsenosti: 100
priebojný
7 - 5 zblízka (sečný)
10 - 3 zblízka (sečný) (triplestrike)
6 - 4 na diaľku (oheň)
L1 ♟
Gog
(image)
Cena: 17
Životy: 34
MP: 5
Skúsenosti: 48
6 - 2 zblízka (sečný)
7 - 3 na diaľku (oheň)
L2 ♚
Magog
(image)
Cena: 16
Životy: 53
MP: 5
Skúsenosti: 78
10 - 2 zblízka (sečný)
10 - 3 na diaľku (oheň)
L3
Incubus
(image)
Cena: 16
Životy: 68
MP: 5
Skúsenosti: 100
14 - 2 zblízka (sečný)
16 - 3 na diaľku (oheň)
20 - 2 na diaľku (mystický)
L1 ♟
Hell Dweller
(image)
Cena: 16
Životy: 36
MP: 5
Skúsenosti: 42
7 - 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
L2 ♚
Troglodyte
(image)
Cena: 13
Životy: 54
MP: 5
Skúsenosti: 68
10 - 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
L3
Infernal Troglodyte
(image)
Cena: 13
Životy: 68
MP: 5
Skúsenosti: 100
11 - 4 zblízka (bodný) (prvý úder)
L1 ♟
Ifreet
(image)
Cena: 22
Životy: 20
MP: 6
Skúsenosti: 59
uzdravuje +4
5 - 2 zblízka (sečný)
9 - 2 na diaľku (oheň) (magický)
16 - 1 na diaľku (mystický)
L2 ♚
Master Ifreet
(image)
Cena: 13
Životy: 32
MP: 6
Skúsenosti: 114
lieči, uzdravuje +8
6 - 3 zblízka (sečný)
10 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
24 - 1 na diaľku (mystický)
L3
Ifreet Sultan
(image)
Cena: 13
Životy: 48
MP: 6
Skúsenosti: 100
lieči, uzdravuje +8
9 - 3 zblízka (sečný)
13 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
32 - 1 na diaľku (mystický)
L0 ♟
Imp
(image)
Cena: 6
Životy: 15
MP: 5
Skúsenosti: 20
3 - 3 zblízka (sečný)
L1 ♟
Fiend
(image)
Cena: 15
Životy: 36
MP: 5
Skúsenosti: 40
5 - 4 zblízka (sečný)
L2
Archfiend
(image)
Cena: 13
Životy: 52
MP: 6
Skúsenosti: 100
Fury
8 - 4 zblízka (sečný)
L2 ♚
Demon
(image)
Cena: 13
Životy: 57
MP: 5
Skúsenosti: 83
velenie
7 - 4 zblízka (sečný)
6 - 1 na diaľku (oheň)
L3
Devil
(image)
Cena: 13
Životy: 72
MP: 5
Skúsenosti: 100
velenie
11 - 4 zblízka (sečný)
14 - 3 zblízka (oheň)
14 - 1 na diaľku (oheň)
L4
Lucifer
(image)
Cena: 13
Životy: 90
MP: 6
Skúsenosti: 150
velenie
15 - 4 zblízka (sečný)
18 - 3 zblízka (oheň)
10 - 3 na diaľku (oheň)
L3
Horned One
(image)
Cena: 13
Životy: 75
MP: 5
Skúsenosti: 100
14 - 4 zblízka (sečný)
30 - 1 zblízka (bodný) (výpad)
14 - 1 na diaľku (oheň)
L2
Sadist
(image)
Cena: 13
Životy: 56
MP: 4
Skúsenosti: 80
bloodlust
15 - 2 zblízka (sečný)
L3
Bloodbather
(image)
Cena: 13
Životy: 66
MP: 4
Skúsenosti: 100
bloodlust
23 - 2 zblízka (sečný)
L1
Scamp
(image)
Cena:
Životy: 30
MP: 6
Skúsenosti: 42
5 - 3 zblízka (sečný)
10 - 2 na diaľku (oheň)
L2
Familiar
(image)
Cena: 20
Životy: 45
MP: 6
Skúsenosti: 100
6 - 4 zblízka (sečný)
17 - 2 na diaľku (oheň)
L1 ♟
Lost Soul
(image)
Cena: 19
Životy: 18
MP: 7
Skúsenosti: 36
4 - 3 zblízka (mystický) (vysaje)
6 - 1 na diaľku (mráz)
L2
Evil Essence
(image)
Cena: 19
Životy: 32
MP: 7
Skúsenosti: 71
8 - 3 zblízka (mystický) (vysaje, spomaľuje)
11 - 1 na diaľku (mráz)
L1 ♟
Pit Fiend
(image)
Cena: 20
Životy: 38
MP: 4
Skúsenosti: 44
5 - 3 zblízka (tupý) (choroba)
9 - 2 zblízka (sečný)
L2 ♚
Pit Lord
(image)
Cena: 13
Životy: 59
MP: 5
Skúsenosti: 78
6 - 4 zblízka (tupý) (choroba)
15 - 2 zblízka (sečný)
L3
Pit Master
(image)
Cena: 13
Životy: 76
MP: 5
Skúsenosti: 100
8 - 4 zblízka (tupý) (choroba)
20 - 2 zblízka (sečný)
L2 ♚
Tormentor
(image)
Cena: 13
Životy: 62
MP: 4
Skúsenosti: 100
8 - 3 zblízka (tupý) (choroba)
10 - 3 zblízka (sečný) (rage (2))
20 - 1 zblízka (oheň) (dread)
Mercenaries Era 1.0 / Highlanders
L1 ♟
Contestant
(image)
Cena: 17
Životy: 34
MP: 4
Skúsenosti: 38
4 - 1 zblízka (tupý)
20 - 1 na diaľku (tupý)
L2 ♚
Stonethrower
(image)
Cena: 20
Životy: 52
MP: 4
Skúsenosti: 81
5 - 2 zblízka (tupý)
32 - 1 na diaľku (tupý)
L3
Rocklauncher
(image)
Cena: 20
Životy: 68
MP: 4
Skúsenosti: 100
8 - 2 zblízka (tupý)
32 - 2 na diaľku (tupý)
L1 ♟
Drunkard
(image)
Cena: 17
Životy: 39
MP: 4
Skúsenosti: 48
6 - 3 zblízka (tupý) (berserk)
L2
Barfighter
(image)
Cena: 16
Životy: 60
MP: 5
Skúsenosti: 91
6 - 4 zblízka (tupý) (berserk)
8 - 2 zblízka (bodný) (berserk)
L3
Wildman
(image)
Cena: 16
Životy: 78
MP: 5
Skúsenosti: 100
7 - 5 zblízka (tupý) (berserk)
14 - 2 zblízka (bodný) (berserk)
9 - 1 na diaľku (bodný)
L2
Sober
(image)
Cena: 16
Životy: 53
MP: 6
Skúsenosti: 74
8 - 4 zblízka (tupý)
L3
Bartap
(image)
Cena: 16
Životy: 65
MP: 6
Skúsenosti: 100
lieči, uzdravuje +8
9 - 4 zblízka (tupý)
L3
Coldturkey
(image)
Cena: 16
Životy: 70
MP: 6
Skúsenosti: 100
inspire
10 - 5 zblízka (tupý)
L1 ♟
Fieldmedic
(image)
Cena: 17
Životy: 24
MP: 5
Skúsenosti: 32
uzdravuje +4
4 - 2 zblízka (sečný)
3 - 4 na diaľku (bodný) (poison)
L2 ♚
Amputator
(image)
Cena: 16
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 100
uzdravuje +4, terror
11 - 2 zblízka (sečný)
7 - 3 na diaľku (sečný) (poison)
L2 ♚
Combatmedic
(image)
Cena: 16
Životy: 42
MP: 6
Skúsenosti: 100
lieči, uzdravuje +8, regeneruje
7 - 2 zblízka (sečný)
6 - 4 na diaľku (bodný) (poison, presný)
L1 ♟
Forester
(image)
Cena: 18
Životy: 35
MP: 5
Skúsenosti: 42
8 - 2 zblízka (sečný)
8 - 2 na diaľku (sečný)
5 - 4 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Hatchet Thrower
(image)
Cena: 17
Životy: 53
MP: 5
Skúsenosti: 77
11 - 2 zblízka (sečný)
10 - 3 na diaľku (sečný)
L3
Axe Thrower
(image)
Cena: 17
Životy: 70
MP: 5
Skúsenosti: 100
18 - 2 zblízka (sečný)
12 - 4 na diaľku (sečný)
L2
Lumberjack
(image)
Cena: 17
Životy: 60
MP: 5
Skúsenosti: 100
16 - 2 zblízka (sečný)
10 - 2 na diaľku (sečný)
L2 ♚
Woodsman
(image)
Cena: 17
Životy: 50
MP: 6
Skúsenosti: 85
10 - 2 zblízka (sečný)
9 - 3 na diaľku (sečný)
7 - 4 na diaľku (bodný)
L3
Gamekeeper
(image)
Cena: 17
Životy: 65
MP: 6
Skúsenosti: 100
10 - 3 zblízka (sečný)
13 - 3 na diaľku (sečný)
10 - 4 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Giant
(image)
Cena: 19
Životy: 39
MP: 4
Skúsenosti: 45
11 - 2 zblízka (tupý)
L2 ♚
Hulk
(image)
Cena: 20
Životy: 58
MP: 4
Skúsenosti: 88
18 - 2 zblízka (tupý)
L3
Behemoth
(image)
Cena: 20
Životy: 66
MP: 4
Skúsenosti: 100
neoblomný
24 - 2 zblízka (tupý)
L3
Thor
(image)
Cena: 20
Životy: 70
MP: 5
Skúsenosti: 114
20 - 2 zblízka (tupý)
18 - 1 na diaľku (oheň) (magický)
L4
Odin
(image)
Cena: 20
Životy: 83
MP: 5
Skúsenosti: 150
26 - 2 zblízka (tupý)
32 - 1 na diaľku (oheň) (magický)
L1 ♟
Nord
(image)
Cena: 16
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 40
7 - 3 zblízka (sečný)
5 - 1 na diaľku (sečný)
L2
Barbarian
(image)
Cena: 16
Životy: 59
MP: 5
Skúsenosti: 80
11 - 3 zblízka (sečný)
8 - 2 na diaľku (sečný)
L3
Highlander
(image)
Cena: 16
Životy: 76
MP: 5
Skúsenosti: 100
17 - 3 zblízka (sečný)
14 - 2 na diaľku (sečný)
L2 ♚
Pilferer
(image)
Cena: 16
Životy: 55
MP: 6
Skúsenosti: 80
7 - 4 zblízka (sečný)
9 - 3 zblízka (oheň)
5 - 3 na diaľku (sečný)
L3
Plunderer
(image)
Cena: 16
Životy: 67
MP: 6
Skúsenosti: 100
10 - 4 zblízka (sečný)
13 - 3 zblízka (oheň)
6 - 4 na diaľku (sečný)
L2
Viking
(image)
Cena: 16
Životy: 52
MP: 6
Skúsenosti: 100
12 - 3 zblízka (sečný)
10 - 1 na diaľku (sečný)
L1 ♟
Pipeman
(image)
Cena: 18
Životy: 30
MP: 6
Skúsenosti: 36
5 - 2 zblízka (sečný)
3 - 6 na diaľku (mráz)
L2 ♚
Bagplayer
(image)
Cena: 16
Životy: 48
MP: 6
Skúsenosti: 74
velenie
6 - 3 zblízka (sečný)
5 - 6 na diaľku (mráz)
L3
Warpipe
(image)
Cena: 16
Životy: 62
MP: 6
Skúsenosti: 100
velenie
9 - 3 zblízka (sečný)
8 - 6 na diaľku (mráz)
L1 ♟
Valkyrie
(image)
Cena: 19
Životy: 34
MP: 8
Skúsenosti: 34
9 - 2 zblízka (sečný)
L2
Valkyrie Warrior
(image)
Cena: 19
Životy: 52
MP: 8
Skúsenosti: 68
15 - 2 zblízka (sečný)
L3
Valkyrie Princess
(image)
Cena: 19
Životy: 69
MP: 8
Skúsenosti: 100
15 - 3 zblízka (sečný)
L1 ♟
Warrior Spirit
(image)
Cena: 20
Životy: 20
MP: 7
Skúsenosti: 40
6 - 3 zblízka (mystický) (vysaje)
L2
Valhallan
(image)
Cena: 20
Životy: 30
MP: 7
Skúsenosti: 100
10 - 3 zblízka (mystický) (vysaje)
Mercenaries Era 1.0 / Hive
L1 ♟
Ant
(image)
Cena: 15
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 40
7 - 3 zblízka (sečný)
10 - 1 zblízka (bodný) (poison)
L2 ♚
Fire Ant
(image)
Cena: 16
Životy: 52
MP: 5
Skúsenosti: 100
7 - 4 zblízka (sečný)
13 - 2 zblízka (oheň) (poison)
4 - 4 na diaľku (oheň) (poison)
L2 ♚
Soldier Ant
(image)
Cena: 16
Životy: 57
MP: 5
Skúsenosti: 74
8 - 4 zblízka (sečný)
11 - 2 zblízka (bodný) (poison)
L3
Bull Ant
(image)
Cena: 16
Životy: 74
MP: 5
Skúsenosti: 100
13 - 4 zblízka (sečný)
22 - 2 zblízka (bodný) (poison)
L1 ♟
Beetle
(image)
Cena: 16
Životy: 40
MP: 4
Skúsenosti: 42
10 - 2 zblízka (bodný)
L2 ♚
Flea
(image)
Cena: 16
Životy: 45
MP: 5
Skúsenosti: 63
7 - 4 zblízka (bodný) (vysaje)
L3
Tick
(image)
Cena: 16
Životy: 58
MP: 5
Skúsenosti: 100
9 - 4 zblízka (bodný) (vysaje)
L2 ♚
Stag
(image)
Cena: 16
Životy: 54
MP: 4
Skúsenosti: 72
neoblomný
15 - 2 zblízka (bodný) (prvý úder)
L3
Hercules
(image)
Cena: 16
Životy: 72
MP: 4
Skúsenosti: 100
neoblomný
15 - 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
L1 ♟
Drone
(image)
Cena: 15
Životy: 35
MP: 6
Skúsenosti: 38
9 - 2 zblízka (bodný) (poison)
L2 ♚
Prince
(image)
Cena: 16
Životy: 52
MP: 6
Skúsenosti: 78
velenie
14 - 2 zblízka (bodný) (poison)
L3
Regal
(image)
Cena: 16
Životy: 69
MP: 6
Skúsenosti: 100
velenie
14 - 3 zblízka (bodný) (poison)
L2 ♚
Queen
(image)
Cena: 48
Životy: 44
MP: 5
Skúsenosti: 100
lieči, uzdravuje +8, inspire
20 - 1 zblízka (bodný) (poison, vysaje)
10 - 2 na diaľku (bodný) (poison, choroba)
L2
Wasp
(image)
Cena: 16
Životy: 55
MP: 6
Skúsenosti: 82
9 - 3 zblízka (bodný) (poison)
7 - 4 zblízka (sečný)
L3
Hornet
(image)
Cena: 16
Životy: 72
MP: 6
Skúsenosti: 100
15 - 3 zblízka (bodný) (poison)
10 - 5 zblízka (sečný)
L1 ♟
Firefly
(image)
Cena: 16
Životy: 34
MP: 6
Skúsenosti: 55
4 - 4 zblízka (tupý)
L2 ♚
Lanternbug
(image)
Cena: 16
Životy: 52
MP: 6
Skúsenosti: 100
7 - 4 zblízka (tupý)
10 - 2 na diaľku (mystický)
L0 ♟
Gnat
(image)
Cena: 10
Životy: 16
MP: 8
Skúsenosti: 12
2 - 5 zblízka (tupý)
L1
Fly
(image)
Cena: 15
Životy: 28
MP: 10
Skúsenosti: 43
2 - 8 zblízka (tupý)
L1
Mosquito
(image)
Cena: 13
Životy: 24
MP: 8
Skúsenosti: 43
8 - 2 zblízka (bodný) (vysaje)
L1 ♟
Hopper
(image)
Cena: 17
Životy: 35
MP: 8
Skúsenosti: 49
10 - 2 zblízka (tupý)
L2
Glider
(image)
Cena: 16
Životy: 56
MP: 9
Skúsenosti: 100
9 - 3 zblízka (tupý) (výpad)
L2
Mantis
(image)
Cena: 16
Životy: 58
MP: 6
Skúsenosti: 100
8 - 4 zblízka (sečný)
L2
Skipper
(image)
Cena: 16
Životy: 52
MP: 8
Skúsenosti: 100
10 - 3 zblízka (tupý)
20 - 1 zblízka (tupý) (výpad)
L1 ♟
Spider
(image)
Cena: 18
Životy: 35
MP: 6
Skúsenosti: 42
5 - 2 zblízka (sečný) (poison)
4 - 3 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L2 ♚
Tarantula
(image)
Cena: 18
Životy: 54
MP: 6
Skúsenosti: 76
8 - 2 zblízka (sečný) (poison)
5 - 4 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L3
Gargantuan
(image)
Cena: 18
Životy: 65
MP: 6
Skúsenosti: 100
9 - 3 zblízka (sečný) (poison)
7 - 5 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L2
Trapdoor Spider
(image)
Cena: 18
Životy: 50
MP: 6
Skúsenosti: 100
burrow
6 - 3 zblízka (sečný) (poison, vysaje)
8 - 1 zblízka (tupý) (spomaľuje)
4 - 3 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L1 ♟
Swarm
(image)
Cena: 18
Životy: 20
MP: 6
Skúsenosti: 51
regeneruje
4 - 6 zblízka (bodný) (vysaje, húf)
L2
Infest
(image)
Cena: 18
Životy: 29
MP: 6
Skúsenosti: 70
regeneruje
6 - 6 zblízka (bodný) (vysaje, húf)
L3
Drove
(image)
Cena: 18
Životy: 38
MP: 6
Skúsenosti: 100
regeneruje
9 - 6 zblízka (bodný) (vysaje, húf)
L1 ♟
Termite
(image)
Cena: 17
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 46
5 - 2 zblízka (sečný)
18 - 1 na diaľku (oheň)
L2 ♚
Termite Soldier
(image)
Cena: 17
Životy: 55
MP: 5
Skúsenosti: 100
6 - 3 zblízka (sečný)
18 - 2 na diaľku (oheň)
Mercenaries Era 1.0 / Holy Order
L1 ♟
Aggressor
(image)
Cena: 15
Životy: 36
MP: 5
Skúsenosti: 40
5 - 4 zblízka (sečný)
L2 ♚
Crusader
(image)
Cena: 15
Životy: 57
MP: 5
Skúsenosti: 74
7 - 4 zblízka (sečný)
10 - 2 zblízka (mystický)
L3
Paladin
(image)
Cena: 15
Životy: 70
MP: 5
Skúsenosti: 100
12 - 4 zblízka (sečný)
14 - 3 zblízka (mystický)
L1 ♟
Cleric
(image)
Cena: 18
Životy: 22
MP: 5
Skúsenosti: 27
uzdravuje +4
4 - 3 zblízka (tupý)
8 - 1 zblízka (mystický)
L2
Bishop
(image)
Cena: 18
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 75
8 - 3 zblízka (tupý)
10 - 2 zblízka (mystický)
12 - 1 na diaľku (mystický)
L3
Archbishop
(image)
Cena: 18
Životy: 70
MP: 5
Skúsenosti: 100
11 - 3 zblízka (tupý)
15 - 2 zblízka (mystický)
12 - 2 na diaľku (mystický)
L2 ♚
Priest
(image)
Cena: 18
Životy: 40
MP: 6
Skúsenosti: 60
lieči, uzdravuje +8
6 - 3 zblízka (tupý)
9 - 2 zblízka (mystický)
L3
Pope
(image)
Cena: 18
Životy: 55
MP: 6
Skúsenosti: 100
lieči, uzdravuje +8, osvetľuje
8 - 3 zblízka (tupý)
10 - 3 zblízka (mystický)
5 - 5 na diaľku (mystický)
L1 ♟
Interrogator
(image)
Cena: 14
Životy: 35
MP: 5
Skúsenosti: 38
7 - 3 zblízka (tupý)
L2 ♚
Inquisition
(image)
Cena: 14
Životy: 55
MP: 5
Skúsenosti: 78
terror
7 - 4 zblízka (tupý)
L3
Torturer
(image)
Cena: 14
Životy: 74
MP: 5
Skúsenosti: 100
terror
10 - 4 zblízka (tupý) (dread)
L1 ♟
Judiciary
(image)
Cena: 12
Životy: 33
MP: 5
Skúsenosti: 34
8 - 2 zblízka (tupý)
L2 ♚
Judgementor
(image)
Cena: 12
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 72
12 - 2 zblízka (tupý)
22 - 1 na diaľku (mystický)
L3
Supreme Judge
(image)
Cena: 12
Životy: 68
MP: 5
Skúsenosti: 100
18 - 2 zblízka (tupý)
34 - 1 na diaľku (mystický)
L1 ♟
Lightwisp
(image)
Cena: 17
Životy: 15
MP: 8
Skúsenosti: 30
dayfade
6 - 3 na diaľku (mystický)
L1 ♟
Mounted Officer
(image)
Cena: 17
Životy: 36
MP: 8
Skúsenosti: 42
9 - 2 zblízka (bodný)
6 - 1 na diaľku (bodný)
L2
Listener
(image)
Cena: 17
Životy: 56
MP: 8
Skúsenosti: 80
13 - 2 zblízka (bodný)
6 - 2 na diaľku (bodný)
L3
Eyes of Fate
(image)
Cena: 17
Životy: 69
MP: 8
Skúsenosti: 100
14 - 3 zblízka (bodný)
10 - 2 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Officer
(image)
Cena: 14
Životy: 36
MP: 5
Skúsenosti: 38
7 - 3 zblízka (tupý)
L2 ♚
Justice
(image)
Cena: 16
Životy: 54
MP: 5
Skúsenosti: 60
11 - 3 zblízka (tupý)
L3
Law
(image)
Cena: 16
Životy: 72
MP: 6
Skúsenosti: 100
13 - 4 zblízka (tupý)
L3
Order
(image)
Cena: 16
Životy: 75
MP: 5
Skúsenosti: 100
17 - 3 zblízka (tupý)
L3
Peacekeeper
(image)
Cena: 16
Životy: 68
MP: 4
Skúsenosti: 100
neoblomný
12 - 3 zblízka (tupý)
10 - 1 zblízka (tupý) (spomaľuje)
L1 ♟
Student
(image)
Cena: 18
Životy: 24
MP: 5
Skúsenosti: 58
8 - 3 na diaľku (mystický) (magický)
L2 ♚
Mage
(image)
Cena: 18
Životy: 46
MP: 5
Skúsenosti: 114
4 - 2 zblízka (tupý)
11 - 3 na diaľku (mystický) (magický)
14 - 2 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Ballast
(image)
Cena: 18
Životy: 58
MP: 5
Skúsenosti: 100
5 - 3 zblízka (tupý)
12 - 4 na diaľku (mystický) (magický)
20 - 2 na diaľku (oheň) (magický)
L2 ♚
Scholar
(image)
Cena: 18
Životy: 42
MP: 6
Skúsenosti: 102
velenie
9 - 4 na diaľku (mystický) (magický)
L3
Wisdomkeeper
(image)
Cena: 18
Životy: 56
MP: 6
Skúsenosti: 100
velenie
10 - 5 na diaľku (mystický) (magický)
4 - 15 na diaľku (mystický) (magický)
L1 ♟
Witchhunter
(image)
Cena: 16
Životy: 33
MP: 5
Skúsenosti: 46
5 - 2 zblízka (sečný) (poison)
6 - 3 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Demonslayer
(image)
Cena: 16
Životy: 52
MP: 5
Skúsenosti: 86
6 - 3 zblízka (sečný) (poison)
9 - 3 na diaľku (bodný)
15 - 2 na diaľku (mystický)
L3
Purifier
(image)
Cena: 16
Životy: 68
MP: 5
Skúsenosti: 100
7 - 4 zblízka (sečný) (poison)
14 - 3 na diaľku (bodný)
21 - 2 na diaľku (mystický)
Mercenaries Era 1.0 / Mercenaries
L1 ♟
Neglect Mage
(image)
Cena: 17
Životy: 35
MP: 5
Skúsenosti: 60
5 - 2 zblízka (tupý)
6 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
L2 ♚
Isolated Mage
(image)
Cena: 35
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 110
5 - 3 zblízka (tupý)
10 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
14 - 2 na diaľku (mráz) (magický)
L3
Black Mage
(image)
Cena: 60
Životy: 61
MP: 5
Skúsenosti: 100
8 - 3 zblízka (tupý)
10 - 2 zblízka (mráz) (magický, vysaje)
12 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
20 - 2 na diaľku (mráz) (magický)
L2 ♚
Warrior Mage
(image)
Cena: 28
Životy: 55
MP: 5
Skúsenosti: 108
12 - 2 zblízka (tupý)
6 - 4 zblízka (sečný)
8 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Battlemage
(image)
Cena: 49
Životy: 68
MP: 5
Skúsenosti: 100
18 - 2 zblízka (tupý) (dread)
9 - 4 zblízka (sečný) (magický)
13 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
L1 ♟
Rider
(image)
Cena: 18
Životy: 32
MP: 8
Skúsenosti: 44
6 - 3 zblízka (sečný)
L2
Maneuverer
(image)
Cena: 45
Životy: 42
MP: 7
Skúsenosti: 80
priebojný
10 - 3 zblízka (sečný)
L3
Guerrila Calvalry
(image)
Cena: 70
Životy: 53
MP: 8
Skúsenosti: 100
priebojný
14 - 3 zblízka (sečný)
L2
Seeker
(image)
Cena: 33
Životy: 54
MP: 9
Skúsenosti: 78
10 - 3 zblízka (sečný)
15 - 2 zblízka (bodný)
L3
Questfinder
(image)
Cena: 50
Životy: 65
MP: 10
Skúsenosti: 100
10 - 4 zblízka (sečný)
20 - 2 zblízka (bodný)
L0 ♟
Rookie
(image)
Cena: 8
Životy: 18
MP: 5
Skúsenosti: 20
4 - 3 zblízka (sečný)
L1 ♟
Brute
(image)
Cena: 15
Životy: 40
MP: 5
Skúsenosti: 45
5 - 4 zblízka (tupý)
L2 ♚
Bouncer
(image)
Cena: 40
Životy: 55
MP: 5
Skúsenosti: 100
8 - 4 zblízka (tupý)
12 - 2 zblízka (tupý) (spomaľuje)
L2 ♚
Guard
(image)
Cena: 40
Životy: 57
MP: 5
Skúsenosti: 82
protection
7 - 4 zblízka (tupý)
L3
Protector
(image)
Cena: 40
Životy: 80
MP: 5
Skúsenosti: 100
protection
11 - 4 zblízka (tupý) (dread)
L1 ♟
Hunter
(image)
Cena: 16
Životy: 30
MP: 6
Skúsenosti: 45
5 - 3 zblízka (sečný)
5 - 4 na diaľku (bodný)
L2
Scavenger
(image)
Cena: 50
Životy: 46
MP: 7
Skúsenosti: 100
priebojný, prepad
6 - 3 zblízka (sečný)
6 - 4 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Tracer
(image)
Cena: 40
Životy: 50
MP: 6
Skúsenosti: 78
6 - 3 zblízka (sečný)
7 - 4 na diaľku (bodný)
L3
Collector
(image)
Cena: 40
Životy: 64
MP: 6
Skúsenosti: 100
8 - 3 zblízka (sečný)
8 - 5 na diaľku (bodný) (presný)
L3
Sniper
(image)
Cena: 56
Životy: 59
MP: 5
Skúsenosti: 100
nočné zakrádanie
6 - 3 zblízka (sečný)
13 - 2 na diaľku (bodný) (presný, zákerný)
L1 ♟
Mercenary
(image)
Cena: 16
Životy: 35
MP: 5
Skúsenosti: 40
5 - 4 zblízka (sečný)
6 - 3 zblízka (bodný)
L2 ♚
Hessian
(image)
Cena: 27
Životy: 53
MP: 5
Skúsenosti: 76
7 - 4 zblízka (sečný)
9 - 3 zblízka (bodný)
12 - 2 zblízka (tupý)
L3
Man-At-Arms
(image)
Cena: 55
Životy: 85
MP: 5
Skúsenosti: 100
9 - 4 zblízka (sečný)
11 - 3 zblízka (bodný)
15 - 2 zblízka (tupý)
10 - 2 na diaľku (bodný)
L3
Soldier-Of-Fortune
(image)
Cena: 60
Životy: 78
MP: 5
Skúsenosti: 100
11 - 4 zblízka (sečný)
14 - 3 zblízka (bodný)
20 - 2 zblízka (tupý)
L2 ♚
Mankiller
(image)
Cena: 32
Životy: 48
MP: 5
Skúsenosti: 78
7 - 5 zblízka (sečný)
10 - 3 zblízka (bodný)
L3
Slayer
(image)
Cena: 50
Životy: 67
MP: 6
Skúsenosti: 100
10 - 5 zblízka (sečný)
11 - 4 zblízka (bodný)
L1 ♟
Pickpocket
(image)
Cena: 15
Životy: 24
MP: 6
Skúsenosti: 37
5 - 3 zblízka (sečný) (zákerný)
L2 ♚
Cutthroat
(image)
Cena: 30
Životy: 40
MP: 6
Skúsenosti: 74
7 - 3 zblízka (sečný) (zákerný)
4 - 3 na diaľku (sečný)
L3
Hitman
(image)
Cena: 50
Životy: 58
MP: 6
Skúsenosti: 100
9 - 3 zblízka (sečný) (zákerný)
5 - 3 na diaľku (sečný) (poison)
L2
Slasher
(image)
Cena: 36
Životy: 48
MP: 6
Skúsenosti: 100
9 - 3 zblízka (sečný) (zákerný)
L1 ♟
Sailor
(image)
Cena: 17
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 40
5 - 4 zblízka (sečný)
L2
Pirate
(image)
Cena: 30
Životy: 53
MP: 5
Skúsenosti: 78
8 - 4 zblízka (sečný)
L3
Corsair
(image)
Cena: 50
Životy: 63
MP: 5
Skúsenosti: 100
10 - 4 zblízka (sečný)
L3
Pirate Captain
(image)
Cena: 30
Životy: 60
MP: 6
Skúsenosti: 100
9 - 4 zblízka (sečný)
10 - 2 na diaľku (sečný)
L2
Seafarer
(image)
Cena: 27
Životy: 51
MP: 6
Skúsenosti: 72
6 - 4 zblízka (sečný)
3 - 2 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L3
Mariner
(image)
Cena: 38
Životy: 58
MP: 6
Skúsenosti: 100
8 - 4 zblízka (sečný)
5 - 3 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
Mercenaries Era 1.0 / Oracles
L1 ♟
Beholder
(image)
Cena: 18
Životy: 30
MP: 8
Skúsenosti: 41
5 - 2 zblízka (tupý)
7 - 2 na diaľku (mráz)
L2
Evileye
(image)
Cena: 18
Životy: 45
MP: 10
Skúsenosti: 100
10 - 2 zblízka (tupý)
9 - 3 na diaľku (mráz)
L1 ♟
Blindman
(image)
Cena: 16
Životy: 35
MP: 4
Skúsenosti: 47
6 - 5 zblízka (tupý) (counter, blind)
L2
Master
(image)
Cena: 16
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 71
8 - 5 zblízka (tupý) (counter)
L0 ♟
Disciple
(image)
Cena: 11
Životy: 18
MP: 5
Skúsenosti: 24
3 - 1 zblízka (tupý)
4 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
L1 ♟
Arbiter
(image)
Cena: 18
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 42
10 - 2 zblízka (mystický)
10 - 1 na diaľku (mystický)
L2 ♚
Theurgist
(image)
Cena: 18
Životy: 56
MP: 5
Skúsenosti: 68
10 - 3 zblízka (mystický)
15 - 1 na diaľku (mystický)
L3
Judgementor
(image)
Cena: 18
Životy: 73
MP: 5
Skúsenosti: 100
15 - 3 zblízka (mystický)
22 - 1 na diaľku (mystický)
L1 ♟
Cleric
(image)
Cena: 14
Životy: 22
MP: 5
Skúsenosti: 30
uzdravuje +4
5 - 3 zblízka (tupý)
L2 ♚
Clergyman
(image)
Cena: 11
Životy: 40
MP: 5
Skúsenosti: 58
lieči, uzdravuje +8
6 - 4 zblízka (tupý)
L3
Bishop
(image)
Cena: 11
Životy: 53
MP: 5
Skúsenosti: 100
lieči, uzdravuje +8, osvetľuje
8 - 4 zblízka (tupý)
20 - 1 zblízka (mystický)
L1
Darkmage
(image)
Cena: 18
Životy: 30
MP: 5
Skúsenosti: 68
4 - 2 zblízka (tupý)
12 - 2 na diaľku (mráz) (magický)
L2 ♚
Necromantic
(image)
Cena: 18
Životy: 58
MP: 5
Skúsenosti: 114
5 - 3 zblízka (tupý) (choroba)
18 - 2 na diaľku (mráz) (magický)
L3
Quietus
(image)
Cena: 18
Životy: 68
MP: 5
Skúsenosti: 100
6 - 4 zblízka (tupý) (choroba, poison)
18 - 3 na diaľku (mráz) (magický)
35 - 1 na diaľku (mráz)
L1
Mage
(image)
Cena: 24
Životy: 28
MP: 6
Skúsenosti: 62
teleport
6 - 1 zblízka (tupý)
7 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
L2 ♚
Magus
(image)
Cena: 24
Životy: 46
MP: 6
Skúsenosti: 100
teleport
10 - 1 zblízka (tupý)
12 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
L1 ♟
Oracle
(image)
Cena: 19
Životy: 30
MP: 5
Skúsenosti: 57
5 - 1 zblízka (tupý)
4 - 5 na diaľku (mystický) (magický)
L2 ♚
Prophet
(image)
Cena: 20
Životy: 48
MP: 5
Skúsenosti: 110
7 - 1 zblízka (tupý)
5 - 2 zblízka (mystický)
5 - 6 na diaľku (mystický) (magický)
L3
Seer
(image)
Cena: 20
Životy: 58
MP: 5
Skúsenosti: 100
8 - 2 zblízka (tupý)
7 - 3 zblízka (mystický)
7 - 7 na diaľku (mystický) (magický)
L1 ♟
Wizard
(image)
Cena: 21
Životy: 28
MP: 5
Skúsenosti: 60
4 - 2 zblízka (tupý)
5 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
L2 ♚
Warlock
(image)
Cena: 22
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 120
6 - 2 zblízka (tupý)
8 - 4 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Sorcerer
(image)
Cena: 22
Životy: 62
MP: 5
Skúsenosti: 100
8 - 3 zblízka (tupý)
9 - 5 na diaľku (oheň) (magický)
L1 ♟
Monk
(image)
Cena: 14
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 40
4 - 4 zblízka (tupý)
L2 ♚
Guru
(image)
Cena: 9
Životy: 54
MP: 5
Skúsenosti: 65
7 - 4 zblízka (tupý)
L3
Enlightened
(image)
Cena: 9
Životy: 65
MP: 5
Skúsenosti: 100
8 - 5 zblízka (tupý)
L0 ♟
Scholar
(image)
Cena: 9
Životy: 10
MP: 6
Skúsenosti: 6
0 - 0 na diaľku (oheň)
L1
Magnetmancer
(image)
Cena: 9
Životy: 28
MP: 4
Skúsenosti: 72
3 - 8 na diaľku (sečný)
4 - 6 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Gravitymancer
(image)
Cena: 9
Životy: 40
MP: 6
Skúsenosti: 80
5 - 8 na diaľku (sečný)
5 - 6 na diaľku (bodný)
6 - 5 na diaľku (tupý)
20 - 1 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L3
Telekinetic
(image)
Cena: 9
Životy: 60
MP: 6
Skúsenosti: 100
6 - 8 na diaľku (sečný)
7 - 6 na diaľku (bodný)
8 - 5 na diaľku (tupý)
35 - 1 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L2
Scrapshifter
(image)
Cena: 9
Životy: 50
MP: 4
Skúsenosti: 100
20 - 2 zblízka (tupý) (húf)
5 - 10 na diaľku (sečný) (húf)
5 - 8 na diaľku (bodný) (húf)
L1
Sage
(image)
Cena: 9
Životy: 24
MP: 6
Skúsenosti: 34
velenie
7 - 2 zblízka (tupý)
L2 ♚
Psychic
(image)
Cena: 9
Životy: 40
MP: 6
Skúsenosti: 60
velenie
9 - 2 zblízka (tupý)
L3
Omniscient
(image)
Cena: 9
Životy: 53
MP: 6
Skúsenosti: 100
velenie
10 - 3 zblízka (tupý)
L1
Scientist
(image)
Cena: 9
Životy: 25
MP: 5
Skúsenosti: 40
20 - 1 na diaľku (oheň) (magický)
L2
Occultist
(image)
Cena: 9
Životy: 45
MP: 5
Skúsenosti: 77
32 - 1 na diaľku (oheň) (magický)
L3
Alchemist
(image)
Cena: 9
Životy: 54
MP: 5
Skúsenosti: 100
regeneruje
50 - 1 na diaľku (oheň) (magický)
L1
Summoner
(image)
Cena: 25
Životy: 40
MP: 5
Skúsenosti: 72
11 - 2 zblízka (sečný)
7 - 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
10 - 2 zblízka (tupý)
5 - 4 na diaľku (oheň)
L2
Conjurer
(image)
Cena: 25
Životy: 60
MP: 5
Skúsenosti: 100
15 - 2 zblízka (sečný)
10 - 3 zblízka (bodný) (prvý úder)
14 - 2 zblízka (tupý)
5 - 4 zblízka (mystický) (vysaje)
6 - 5 na diaľku (oheň)
6 - 4 na diaľku (bodný) (presný)
Mercenaries Era 1.0 / Refugees
L1 ♟
Cleaner
(image)
Cena: 18
Životy: 27
MP: 5
Skúsenosti: 54
uzdravuje +4
5 - 2 zblízka (tupý)
8 - 2 na diaľku (mystický) (magický)
L2 ♚
Purifier
(image)
Cena: 16
Životy: 48
MP: 5
Skúsenosti: 100
lieči, uzdravuje +8
6 - 3 zblízka (tupý)
11 - 3 na diaľku (mystický) (magický)
L1 ♟
Courier
(image)
Cena: 18
Životy: 35
MP: 8
Skúsenosti: 43
7 - 2 zblízka (sečný)
6 - 3 na diaľku (bodný)
L2
Messenger
(image)
Cena: 18
Životy: 48
MP: 9
Skúsenosti: 70
8 - 3 zblízka (sečný)
7 - 4 na diaľku (bodný)
L3
Envoy
(image)
Cena: 18
Životy: 60
MP: 10
Skúsenosti: 100
10 - 3 zblízka (sečný)
8 - 5 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Focul
(image)
Cena: 16
Životy: 32
MP: 5
Skúsenosti: 48
11 - 2 na diaľku (oheň) (arson)
L2 ♚
Arsonist
(image)
Cena: 16
Životy: 52
MP: 5
Skúsenosti: 100
4 - 6 zblízka (oheň)
12 - 3 na diaľku (oheň) (arson)
L1 ♟
Longboat
(image)
Cena: 20
Životy: 60
MP: 5
Skúsenosti: 55
5 - 5 zblízka (oheň) (arson)
11 - 2 na diaľku (bodný)
L2
Trireme
(image)
Cena: 22
Životy: 80
MP: 6
Skúsenosti: 100
7 - 6 zblízka (oheň) (arson)
11 - 3 na diaľku (bodný)
L0 ♟
Refugee
(image)
Cena: 8
Životy: 16
MP: 5
Skúsenosti: 17
3 - 3 zblízka (tupý)
4 - 2 na diaľku (tupý)
L1 ♟
Guard
(image)
Cena: 20
Životy: 42
MP: 4
Skúsenosti: 40
10 - 2 zblízka (sečný)
L2 ♚
Gatekeeper
(image)
Cena: 20
Životy: 58
MP: 4
Skúsenosti: 82
17 - 2 zblízka (sečný) (cleave)
L3
Roadclearer
(image)
Cena: 20
Životy: 66
MP: 4
Skúsenosti: 100
17 - 3 zblízka (sečný) (cleave)
L2
Stonewall
(image)
Cena: 20
Životy: 60
MP: 3
Skúsenosti: 76
14 - 2 zblízka (sečný)
L3
Spire
(image)
Cena: 20
Životy: 78
MP: 3
Skúsenosti: 76
20 - 2 zblízka (sečný)
L1 ♟
Rabble
(image)
Cena: 15
Životy: 35
MP: 6
Skúsenosti: 40
5 - 4 zblízka (tupý)
6 - 2 na diaľku (tupý)
L2 ♚
Maceman
(image)
Cena: 14
Životy: 53
MP: 6
Skúsenosti: 69
7 - 4 zblízka (tupý)
8 - 3 na diaľku (tupý)
L3
Greeter
(image)
Cena: 14
Životy: 68
MP: 6
Skúsenosti: 100
10 - 4 zblízka (tupý)
12 - 3 na diaľku (tupý)
L1 ♟
Sarissan
(image)
Cena: 15
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 42
7 - 2 zblízka (bodný) (prvý úder, grouping)
8 - 1 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Defender
(image)
Cena: 17
Životy: 58
MP: 5
Skúsenosti: 75
block
10 - 2 zblízka (bodný) (grouping)
12 - 1 zblízka (tupý) (grouping)
8 - 1 na diaľku (bodný)
L3
Protector
(image)
Cena: 17
Životy: 65
MP: 5
Skúsenosti: 100
block
8 - 3 zblízka (bodný) (grouping)
20 - 1 zblízka (tupý) (grouping)
10 - 1 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Hoplite
(image)
Cena: 17
Životy: 55
MP: 5
Skúsenosti: 75
13 - 2 zblízka (bodný) (prvý úder, grouping)
6 - 3 zblízka (sečný) (grouping)
10 - 1 na diaľku (bodný)
L3
Linebacker
(image)
Cena: 17
Životy: 68
MP: 5
Skúsenosti: 100
support
30 - 1 zblízka (bodný) (prvý úder, grouping)
5 - 4 zblízka (sečný) (grouping)
L3
Phalanx
(image)
Cena: 17
Životy: 72
MP: 5
Skúsenosti: 100
18 - 2 zblízka (bodný) (prvý úder, grouping)
8 - 3 zblízka (sečný) (grouping)
12 - 1 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Javelineer
(image)
Cena: 17
Životy: 52
MP: 6
Skúsenosti: 100
supply
7 - 4 zblízka (bodný) (prvý úder, grouping)
12 - 2 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Sentry
(image)
Cena: 17
Životy: 32
MP: 5
Skúsenosti: 38
6 - 1 zblízka (sečný)
5 - 4 na diaľku (bodný) (highground)
L2 ♚
Sniper
(image)
Cena: 17
Životy: 46
MP: 5
Skúsenosti: 77
8 - 1 zblízka (sečný)
7 - 4 na diaľku (bodný) (highground)
13 - 2 na diaľku (bodný) (presný)
L3
Deadeye
(image)
Cena: 17
Životy: 54
MP: 5
Skúsenosti: 100
9 - 2 zblízka (sečný)
10 - 4 na diaľku (bodný) (highground, prvý úder)
15 - 3 na diaľku (bodný) (presný)
Mercenaries Era 1.0 / Slavers
L0 ♟
Entertainer
(image)
Cena: 10
Životy: 15
MP: 6
Skúsenosti: 20
uzdravuje +4
3 - 1 zblízka (tupý) (charm)
2 - 4 na diaľku (mráz)
L1
Dancer
(image)
Cena: 20
Životy: 28
MP: 6
Skúsenosti: 37
velenie, lieči, uzdravuje +8
3 - 2 zblízka (tupý) (charm)
3 - 4 na diaľku (mráz)
L2 ♚
Entrancer
(image)
Cena: 15
Životy: 42
MP: 7
Skúsenosti: 100
velenie, lieči, uzdravuje +8
3 - 3 zblízka (tupý) (charm, poison)
4 - 5 na diaľku (mráz)
L1
Harlot
(image)
Cena: 10
Životy: 30
MP: 6
Skúsenosti: 40
distract, uzdravuje +4
3 - 3 zblízka (tupý) (charm)
3 - 5 na diaľku (mráz)
L2
Courtesan
(image)
Cena: 10
Životy: 52
MP: 6
Skúsenosti: 100
distract, uzdravuje +4
3 - 4 zblízka (tupý) (charm)
5 - 5 na diaľku (mráz)
L0 ♟
Hawk
(image)
Cena: 10
Životy: 18
MP: 8
Skúsenosti: 20
4 - 3 zblízka (sečný)
L1
Observer
(image)
Cena: 10
Životy: 30
MP: 11
Skúsenosti: 100
5 - 3 zblízka (sečný)
L1
Shouldermount
(image)
Cena: 10
Životy: 30
MP: 9
Skúsenosti: 38
6 - 3 zblízka (sečný)
8 - 2 zblízka (bodný)
L1 ♟
Mutt
(image)
Cena: 15
Životy: 30
MP: 8
Skúsenosti: 36
5 - 3 zblízka (sečný)
L2
Maneater
(image)
Cena: 17
Životy: 40
MP: 7
Skúsenosti: 100
9 - 3 zblízka (sečný) (berserk)
L2
Pursuer
(image)
Cena: 17
Životy: 48
MP: 9
Skúsenosti: 65
8 - 3 zblízka (sečný)
L3
Chaser
(image)
Cena: 17
Životy: 60
MP: 10
Skúsenosti: 100
10 - 3 zblízka (sečný)
L2
Retriever
(image)
Cena: 17
Životy: 40
MP: 8
Skúsenosti: 100
priebojný
7 - 3 zblízka (sečný)
10 - 2 zblízka (sečný) (choroba)
L1 ♟
Prodder
(image)
Cena: 13
Životy: 35
MP: 5
Skúsenosti: 40
6 - 3 zblízka (bodný)
L2 ♚
Provoker
(image)
Cena: 13
Životy: 54
MP: 5
Skúsenosti: 69
9 - 3 zblízka (bodný)
L3
Abuser
(image)
Cena: 13
Životy: 69
MP: 5
Skúsenosti: 100
11 - 4 zblízka (bodný)
L0 ♟
Slave
(image)
Cena: 8
Životy: 20
MP: 4
Skúsenosti: 22
4 - 3 zblízka (sečný)
L1
Serf
(image)
Cena: 8
Životy: 35
MP: 5
Skúsenosti: 40
5 - 4 zblízka (sečný)
8 - 2 zblízka (bodný)
4 - 1 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Farmhand
(image)
Cena: 8
Životy: 48
MP: 5
Skúsenosti: 72
7 - 4 zblízka (sečný)
9 - 3 zblízka (bodný)
5 - 2 na diaľku (bodný)
L3
Freedman
(image)
Cena: 8
Životy: 60
MP: 6
Skúsenosti: 100
10 - 4 zblízka (sečný)
12 - 3 zblízka (bodný)
8 - 2 na diaľku (bodný)
L1
Worker
(image)
Cena: 8
Životy: 40
MP: 4
Skúsenosti: 40
9 - 2 zblízka (tupý)
L2 ♚
Miner
(image)
Cena: 8
Životy: 60
MP: 4
Skúsenosti: 80
15 - 2 zblízka (tupý)
10 - 3 zblízka (bodný)
L3
Stone Shatterer
(image)
Cena: 8
Životy: 74
MP: 4
Skúsenosti: 100
20 - 2 zblízka (tupý)
14 - 3 zblízka (bodný)
L1 ♟
Slaveholder
(image)
Cena: 18
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 49
6 - 3 zblízka (tupý) (choroba)
10 - 2 zblízka (sečný)
L2 ♚
Overseer
(image)
Cena: 12
Životy: 55
MP: 6
Skúsenosti: 80
9 - 3 zblízka (tupý) (choroba)
15 - 2 zblízka (sečný)
L3
Slavemaster
(image)
Cena: 12
Životy: 76
MP: 6
Skúsenosti: 100
10 - 4 zblízka (tupý) (choroba)
16 - 3 zblízka (sečný)
L2 ♚
Punisher
(image)
Cena: 12
Životy: 52
MP: 5
Skúsenosti: 100
terror
10 - 3 zblízka (tupý) (choroba)
17 - 2 zblízka (sečný)
10 - 3 zblízka (oheň)
L2 ♚
Subjugator
(image)
Cena: 12
Životy: 50
MP: 4
Skúsenosti: 100
7 - 4 zblízka (tupý) (choroba, dread)
15 - 2 zblízka (sečný) (dread)
7 - 2 na diaľku (tupý) (spomaľuje, choroba)
L1 ♟
Tracker
(image)
Cena: 20
Životy: 30
MP: 6
Skúsenosti: 42
2 - 2 zblízka (tupý)
5 - 3 na diaľku (tupý) (spomaľuje, choroba)
6 - 3 na diaľku (bodný)
L2
Gatherer
(image)
Cena: 12
Životy: 45
MP: 7
Skúsenosti: 100
priebojný
4 - 3 zblízka (tupý)
7 - 4 na diaľku (tupý) (spomaľuje, choroba)
L2 ♚
Trailer
(image)
Cena: 12
Životy: 42
MP: 6
Skúsenosti: 80
5 - 3 zblízka (sečný)
7 - 3 na diaľku (tupý) (spomaľuje, choroba)
7 - 4 na diaľku (bodný)
L3
Stalker
(image)
Cena: 12
Životy: 54
MP: 7
Skúsenosti: 100
6 - 3 zblízka (sečný)
10 - 3 na diaľku (tupý) (spomaľuje, choroba)
10 - 4 na diaľku (bodný)
Mercenaries Era 1.0 / Tribalists
L1 ♟
Boomerang Thrower
(image)
Cena: 17
Životy: 30
MP: 6
Skúsenosti: 42
5 - 1 na diaľku (tupý) (return)
L2
Rang-er
(image)
Cena: 18
Životy: 45
MP: 6
Skúsenosti: 100
10 - 1 na diaľku (tupý) (return)
L1 ♟
Bowman
(image)
Cena: 16
Životy: 28
MP: 6
Skúsenosti: 40
3 - 2 zblízka (tupý)
5 - 4 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Archer
(image)
Cena: 16
Životy: 42
MP: 6
Skúsenosti: 71
prepad
4 - 3 zblízka (tupý)
7 - 5 na diaľku (bodný)
L3
Native
(image)
Cena: 16
Životy: 54
MP: 6
Skúsenosti: 100
prepad
5 - 4 zblízka (tupý)
7 - 6 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Cook
(image)
Cena: 15
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 38
6 - 3 zblízka (oheň)
L2
Maneater
(image)
Cena: 15
Životy: 58
MP: 5
Skúsenosti: 100
kŕmenie
10 - 3 zblízka (oheň)
8 - 2 zblízka (sečný) (vysaje)
L1 ♟
Dartsman
(image)
Cena: 15
Životy: 30
MP: 5
Skúsenosti: 44
2 - 2 zblízka (tupý)
8 - 2 na diaľku (bodný) (poison)
L2 ♚
Hunter
(image)
Cena: 15
Životy: 48
MP: 5
Skúsenosti: 76
6 - 2 zblízka (sečný)
14 - 2 na diaľku (bodný) (presný, poison)
L3
Slayer
(image)
Cena: 15
Životy: 60
MP: 5
Skúsenosti: 100
7 - 3 zblízka (sečný)
14 - 3 na diaľku (bodný) (presný, poison)
L1 ♟
Rowboat
(image)
Cena: 17
Životy: 34
MP: 6
Skúsenosti: 37
7 - 2 zblízka (tupý)
6 - 3 na diaľku (bodný)
L2
Canoe
(image)
Cena: 17
Životy: 50
MP: 7
Skúsenosti: 100
9 - 2 zblízka (tupý)
8 - 3 na diaľku (bodný) (presný)
L2
Fishing Boat
(image)
Cena: 17
Životy: 46
MP: 6
Skúsenosti: 100
7 - 2 zblízka (tupý)
10 - 2 zblízka (bodný)
8 - 3 na diaľku (bodný)
4 - 2 na diaľku (tupý) (spomaľuje)
L1 ♟
Scalper
(image)
Cena: 17
Životy: 40
MP: 5
Skúsenosti: 42
10 - 2 zblízka (sečný)
L2 ♚
Decapitator
(image)
Cena: 17
Životy: 58
MP: 5
Skúsenosti: 80
10 - 3 zblízka (sečný)
8 - 1 na diaľku (sečný)
L3
Executioner
(image)
Cena: 17
Životy: 75
MP: 5
Skúsenosti: 100
16 - 3 zblízka (sečný)
38 - 1 zblízka (sečný)
9 - 2 na diaľku (sečný)
L1 ♟
Shaman
(image)
Cena: 18
Životy: 22
MP: 5
Skúsenosti: 54
uzdravuje +4
5 - 1 zblízka (tupý)
4 - 4 na diaľku (mráz) (poison, magický)
L2 ♚
Medicineman
(image)
Cena: 18
Životy: 40
MP: 6
Skúsenosti: 100
lieči, uzdravuje +8
7 - 1 zblízka (tupý)
6 - 4 na diaľku (mráz) (poison, magický)
L2 ♚
Witchdoctor
(image)
Cena: 18
Životy: 44
MP: 5
Skúsenosti: 100
uzdravuje +4
5 - 2 zblízka (tupý)
6 - 4 na diaľku (mráz) (poison, magický)
L3
Voodoo Doctor
(image)
Cena: 18
Životy: 52
MP: 5
Skúsenosti: 100
uzdravuje +4
6 - 3 zblízka (tupý)
8 - 2 zblízka (mystický) (vysaje)
8 - 5 na diaľku (mráz) (poison, spomaľuje, magický)
10 - 3 na diaľku (bodný)
15 - 2 na diaľku (oheň)
L1 ♟
Wallaby
(image)
Cena: 16
Životy: 28
MP: 8
Skúsenosti: 32
8 - 2 zblízka (tupý)
L2
Kangaroo
(image)
Cena: 16
Životy: 40
MP: 8
Skúsenosti: 62
14 - 2 zblízka (tupý)
L3
Boxer
(image)
Cena: 16
Životy: 58
MP: 9
Skúsenosti: 100
18 - 2 zblízka (tupý)
10 - 4 zblízka (tupý)
L1 ♟
Warrior
(image)
Cena: 14
Životy: 32
MP: 6
Skúsenosti: 35
6 - 3 zblízka (bodný)
8 - 1 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Endemic
(image)
Cena: 14
Životy: 52
MP: 6
Skúsenosti: 80
7 - 4 zblízka (bodný)
8 - 2 na diaľku (bodný)
L3
Indigenous
(image)
Cena: 14
Životy: 68
MP: 6
Skúsenosti: 100
9 - 5 zblízka (bodný)
8 - 3 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Tribalist
(image)
Cena: 14
Životy: 48
MP: 6
Skúsenosti: 80
velenie
8 - 3 zblízka (bodný)
11 - 1 na diaľku (bodný)
L3
Chieftain
(image)
Cena: 14
Životy: 60
MP: 6
Skúsenosti: 100
velenie
13 - 3 zblízka (bodný)
11 - 2 na diaľku (bodný)
Mercenaries Era 1.0 / Fanatics
L1 ♟
Bladesman
(image)
Cena: 15
Životy: 38
MP: 5
Skúsenosti: 46
9 - 2 zblízka (sečný)
L2
Martyr
(image)
Cena: 15
Životy: 40
MP: 4
Skúsenosti: 100
60 - 1 zblízka (oheň) (suicide, guided)
L2 ♚
Terrorist
(image)
Cena: 15
Životy: 56
MP: 5
Skúsenosti: 88
terror
12 - 2 zblízka (sečný)
8 - 3 na diaľku (bodný)
L3
Fearmonger
(image)
Cena: 15
Životy: 72
MP: 5
Skúsenosti: 100
terror
18 - 2 zblízka (sečný)
12 - 3 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Warrior
(image)
Cena: 15
Životy: 59
MP: 5
Skúsenosti: 82
zeal
10 - 3 zblízka (sečný)
L3
Zealblade
(image)
Cena: 15
Životy: 78
MP: 5
Skúsenosti: 100
zeal
11 - 4 zblízka (sečný)
L1 ♟
Caravan
(image)
Cena: 16
Životy: 36
MP: 7
Skúsenosti: 41
10 - 2 zblízka (bodný)
L2
Camel Rider
(image)
Cena: 16
Životy: 54
MP: 7
Skúsenosti: 74
11 - 3 zblízka (bodný)
L3
Camel Knight
(image)
Cena: 16
Životy: 74
MP: 7
Skúsenosti: 100
15 - 3 zblízka (bodný)
L1 ♟
Follower
(image)
Cena: 14
Životy: 34
MP: 5
Skúsenosti: 40
7 - 2 zblízka (oheň)
L2 ♚
Devoted
(image)
Cena: 14
Životy: 50
MP: 5
Skúsenosti: 68
12 - 2 zblízka (oheň)
L3
Fanatic
(image)
Cena: 14
Životy: 69
MP: 5
Skúsenosti: 100
14 - 3 zblízka (oheň)
L2
Martyr
(image)
Cena: 15
Životy: 40
MP: 4
Skúsenosti: 100
60 - 1 zblízka (oheň) (suicide, guided)
L2
Mindless
(image)
Cena: 14
Životy: 53
MP: 4
Skúsenosti: 100
9 - 2 zblízka (oheň) (berserk)
L1 ♟
Genie
(image)
Cena: 21
Životy: 28
MP: 6
Skúsenosti: 58
uzdravuje +4
6 - 1 zblízka (sečný)
8 - 2 na diaľku (oheň) (magický)
4 - 4 na diaľku (mráz) (magický)
L2
Master Genie
(image)
Cena: 30
Životy: 38
MP: 6
Skúsenosti: 100
lieči, uzdravuje +8
10 - 1 zblízka (sečný)
11 - 3 na diaľku (oheň) (magický)
7 - 4 na diaľku (mráz) (magický)
L1 ♟
Gossiper
(image)
Cena: 15
Životy: 22
MP: 6
Skúsenosti: 28
5 - 2 zblízka (tupý)
2 - 4 na diaľku (mráz) (spomaľuje)
L2 ♚
Misinformant
(image)
Cena: 13
Životy: 40
MP: 6
Skúsenosti: 85
velenie
6 - 2 zblízka (tupý)
3 - 5 na diaľku (mráz) (spomaľuje)
L3
Propagand
(image)
Cena: 13
Životy: 56
MP: 6
Skúsenosti: 100
velenie
8 - 3 zblízka (tupý)
4 - 6 na diaľku (mráz) (spomaľuje)
L1 ♟
Magic Carpet
(image)
Cena: 18
Životy: 32
MP: 8
Skúsenosti: 40
7 - 3 zblízka (sečný)
L2
Enchanted Carpet
(image)
Cena: 18
Životy: 49
MP: 10
Skúsenosti: 100
9 - 3 zblízka (sečný)
L1 ♟
Sandbow
(image)
Cena: 16
Životy: 35
MP: 6
Skúsenosti: 44
sandstalk
8 - 1 zblízka (sečný)
6 - 3 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Ambusher
(image)
Cena: 16
Životy: 51
MP: 6
Skúsenosti: 81
sandstalk
10 - 1 zblízka (sečný)
9 - 3 na diaľku (bodný)
L3
Sandskulker
(image)
Cena: 17
Životy: 66
MP: 6
Skúsenosti: 100
sandstalk
12 - 2 zblízka (sečný)
12 - 4 na diaľku (bodný)
L2 ♚
Terrorist
(image)
Cena: 15
Životy: 56
MP: 5
Skúsenosti: 88
terror
12 - 2 zblízka (sečný)
8 - 3 na diaľku (bodný)
L3
Fearmonger
(image)
Cena: 15
Životy: 72
MP: 5
Skúsenosti: 100
terror
18 - 2 zblízka (sečný)
12 - 3 na diaľku (bodný)
L1 ♟
Streetrat
(image)
Cena: 15
Životy: 28
MP: 6
Skúsenosti: 36
7 - 2 zblízka (sečný) (zákerný)
L2
Prowler
(image)
Cena: 15
Životy: 42
MP: 6
Skúsenosti: 100
concealment
7 - 3 zblízka (sečný) (zákerný)
L2 ♚
Thief
(image)
Cena: 15
Životy: 39
MP: 6
Skúsenosti: 62
11 - 2 zblízka (sečný) (zákerný)
L3
Bandit
(image)
Cena: 15
Životy: 50
MP: 6
Skúsenosti: 100
15 - 2 zblízka (sečný) (zákerný)