Notas do lanzamento da versión 1.8 do Battle for Wesnoth

Abril do 2010. Volve ser o momento de darvos esa emocionante nova que levades tempo agardando: un lanzamento estable do Wesnoth. O equipo do Battle for Wesnoth está orgulloso de presentar a versión 1.8 do Battle for Wesnoth, un xogo de estratexia por roldas libre e de código aberto ambientado nun mundo fantástico con elementos de rol. O xogo xa está dispoñible para a súa descarga para Windows, Mac OS X e varias distribucións de GNU/Linux.


As novidades do Wesnoth 1.8

Captura de pantalla do Wesnoth

Desta vez entre as melloras atopámonos cunha campaña completamente nova, centenares de retratos de unidades novos e revisados, cinco temas musicais novos, novo deseño parcial da interface, e importantes melloras da intelixencia artificial do xogo.

Para os xogadores

Para axudar ao xogador a manter con vida a aqueles que lle son leais, estas unidades estarán marcadas cun símbolo superposto similar a un reloxo de bronce.

Os nomes nos mapas e noutras imaxes poden agora traducirse á lingua do xogador. Moitas das linguas xa aproveitaron esta funcionalidade. Para máis información e titoriais, bota unha ollada ao artigo sobre tradución de imaxes no wiki.

Campañas

Unha campaña nova, As memorias de Delfador, relata como un aprendiz de mago se alzou para se converter en Delfador o Grande. Esta campaña importouse do proxecto Wesnoth-UMC-Dev, onde pasou case un ano adaptándose para ser campaña oficial.

Continuamos pulindo e mellorando as campañas oficiais. Os avances personalizados do heroe Kaleh en Baixo os ardentes soles, que tantos problemas deran, volveron deseñarse para seren máis sólidos e racionais. Solucionáronse os problemas de descontinuidade no escenario dos «Cantís de Thoria» da campaña Herdeiro ao trono. Volvéronse escribir algúns dos escenarios da Lenda de Wesmere e melloráronse considerablemente. Hai dispoñible unha versión preliminar da súa adaptación ao modo multixogador para probar as novas campañas multixogador do Battle for Wesnoth.

Captura de pantalla do Wesnoth

Hai cinco temas musicais novos de orquestra: Baixas da guerra, Nas sombras, A final da viaxe, Sobre as montañas do norte, e O peso da vinganza.

A intelixencia artificial do xogo depurouse e mellorouse de forma significativa. Escolle mellor as unidades que recruta ou reincorpora, e selecciona os seus obxectivos dun xeito máis intelixente.

Multixogador

Pode facerse que a interface gráfica do sistema operativo avise ao xogador cando comece a súa rolda.

O deseño da sala multixogador cambiouse completamente para facilitar o xogo e mellorar o seu aspecto.

Nos combates multixogador xéranse números ao chou no servidor multixogador de Wesnoth. Isto imposibilita certos trucos e mellora a sincronización en certas condicións, pero supón a incompatibilidade con versións anteriores á 1.7.13.

Xeral

Modificouse a barra lateral dereita da pantalla principal do xogo centrándose na facilidade de uso. Agora salienta a porcentaxe defensiva do terreo en que está a unidade seleccionada e mailo seu modificador segundo o momento do día.

Hai unha nova unidade monstro: a serpe de auga. Asemade, o anano explorador de Baixo os ardentes soles forma agora parte do bando xeral dos ananos nas campañas. Moitas outras liñas de unidades —especialmente os draconiáns— volvéronse facer dende cero con gráficos e animacións melloradas. Neste ciclo de lanzamentos completouse unha versión alternativa das unidades sirénidas allea ao lapis do director gráfico (pero aínda faltan a meirande parte das animacións).

Captura de pantalla do Wesnoth

Agora hai un botón para acceder ás descricións dos complementos no diálogo de descarga.

Actualizáronse a meirande parte das traducións. Ademais, volveu o vietnamita, e temos unha nova transliteración: inglés no alfabeto shavián.

Para os desenvolvedores de contidos

Este ano Wesnoth volveu formar parte do Google Summer of Code. Unha das consecuencias máis salientables foi a revisión completa do soporte para campañas multixogador de Wesnoth. Os bandos nas partidas multixogador son persistentes e poden manterse entre escenarios. Agora, os líderes dos bandos da intelixencia artificial poden reincorporar tropas do seu bando. Como consecuencia agora pódese ter máis dun líder por bando coa habilidade de recrutar.

Este Summer of Code trouxo consigo coma o anterior unha nova infraestrutura para a intelixencia artificial do Wesnoth. Agora poden escribirse guións para a intelixencia artificial que modifican completamente o seu comportamento segundo as distintas situacións e como resposta a eventos da campaña, dotando aos bandos inimigos de personalidades tácticas máis diferenciadas. Pódese, se ben non é doado, utilizar linguaxes para guións (formula_ai, lua) para crear intelixencias artificiais alternativas que tamén se poidan controlar mediante guións.

Grazas a unha nova ferramenta, o «inspector da situación da partida», os desenvolvedores de contidos poden ver os valores das variables WML, a configuración da intelixencia artificial, e a lista de reincorporacións; todo durante unha partida en marcha.

Captura de pantalla do Wesnoth

Os novos gráficos para a vila e mailo forte orcos aumentan as opcións dispoñibles para os deseñadores de mapas.

Tamén conseguimos excelentes resultados co noso programa inaugural «Beca artística de verán». Isto supuxo ducias de novos retratos, así coma unha revisión completa dos gráficos dos draconiáns. Esperamos repetir o programa nos vindeiros anos.

Puxemos moita atención na continuidade do mapa, dende pequenos detalles coma substituír os nomes a man do mapa por caracteres ata detalles máis importantes coma poñer moitos nomes de lugar novos no mapa principal. A liña temporal principal da historia de Wesnoth retocouse para eliminar algunhas pequenas contradicións.

Mantivemos a promesa feita na versión 1.6, cando tivemos que eliminar Python por cuestións técnicas. Agora os eventos WML e compoñentes da intelixencia artificial poden escribirse en lua. A integración de lua no motor do xogo está avanzada abondo para permitir codificar etiquetas de accións WML con definicións de lua que poden ler e modificar as variables de estado das partidas no código en C++.

Descarga

O Battle for Wesnoth publícase baixo a Licenza Pública Xeral de GNU (GPL). O código fonte está dispoñible no sitio web wesnoth.org, onde hai ademais instrucións para compilalo nunha gran variedade de sistemas operativos. Tamén hai dispoñibles paquetes precompilados para gran parte dos sistemas operativos máis coñecidos, entre eles GNU/Linux, Windows e Mac OS X.

Podes obter información actualizada sobre as descargas na páxina de descargas. Alí podes atopar tamén paquetes e instrucións para outras plataformas en canto estes estean dispoñibles.

Se descargaches unha versión anterior do xogo, quizais che interese descargar só os ficheiros xdelta.

Máis información