Lathala ng Battle for Wesnoth 1.4

March 8,2008. Ipinagmamalaki ng grupo ng Battle for Wesnoth ang bersyon ng lathalang 1.4 ng Battle for Wesnoth, na isang estratehiko at pantasyang laro na may elementong roleplaying. Ang laro ay batay sa kada turno ng bawat kalahok. Ito ay libre at makukuha dito na may iba't ibang bersyon para sa Windows, Mac OS X, at iba pang GNU/Linux OS.


Anong bago sa Wesnoth 1.4

Para sa mga manglalaro, ang bersyong 1.4 ay mayroon na lamang pitong pangunahing kampanya, bagong disenyo para sa user interface, iba't ibang klaseng kamangha-manghang musika, at bagong artwork kasali na ang mas pinagandang mga imahe para sa lahat ng mga tipo ng yunit. Para sa mga ngdidisenyo, ang editor ng mapa at WML ay mas pinaganda upang lalong tumibay at madagdagan ang iyong mapanglikhang opsyon sa pagsusulat ng mga senaryo.

Ito ay sakasakaling ang aming matibay na lathala na naipalabas. Naireterado namin ang mahigit na 300 bugs sa panahon ng paglilinang sa 1.3 at ipinapakilala namin ang mga bagong kagamitan upang maiwasan ang buong klase ng bugs sa pamamagitan ng sanity-checking sa Wesnoth data files bago ito ay ipadala sanyo.

Mga larawan ng Wesnoth

Mga detalye ng mga bagong katangian ng 1.4:

Para sa mga manglalaro

May karagdagang pitong bagong kampanya sa laro

Ngayon mas na doble ang bilang ng kampanya ang aming napadala. May nadagdagan pang bagong kampanya ang The Hammer of Thursagan, nagpapadala na rin kame ng mas pinaganda, mas pinahusay, at pinaunlad na bersyon ng mga kilalang kampanya na sulat ng mga kalahok ito ay ang mga sumusunod : Descent into Darkness, Liberty, Northern Rebirth, Sceptre of Fire, An Orcish Incursion, and Son of the Black-Eye.

Parte ng user interface ng laro ay binago ang disenyo.

Ang Wesnoth 1.4 ay may malinis na disenyo, may mga magaan na transparent windows na ipinalit sa mga lumang windows na hindi nalalagusan. May mga bagong epeks sa grapiks kapag kayo ay pumili ng yunit at kalaban na titirahin, sa ganitong paraan ay makikita ninyo ang mga nangyayari sa mga indibidwal na yunit. Ipinapakita na rin sa status bar ang mga bilang ng mga nakuhang nayon at ang buong bilang ng mga nayon. Ang interface ng mga aksyon ay nagbabago na rin depende sa araw at mga bagong tunog. Puede na rin idrag 'n' drop para igalaw ang mga yunits. Suportado na rin ang mousewheels.

Maaari mo nang i-review ang mga senaryo, makipag-chat, at i-set ang mga opsyon pagkatapos ng iyong panalo.

Hindi na makikita ang dalawang modal dialogues na puno ng mga option checkboxes. Pagkapanalo, ay dederetso sa lobby (kapag sa kampanya, deretso sa sunod na lebel). May kaunting buod lamang ang lalabas at pagkatapos ay malilipat kayo sa 'linger mode' na puedeng mag chat sa mga kalaro. Gamitin lamang ang mga normal na commands para palitan ang options.

Ang koleksyon para sa maramihang manglalaro ay binago at lalong pinalawak

Mga bagong mapa at senaryo ng pangmaramihang manglalaro: Auction-X, Dark Forecast, Hamlets, Mokena Prairie, The Manzivan Traps, Xanthe Chaos.

Mga narebisang mga mapa: Alirok Marsh (formerly Triple Blitz), Amohsad Caldera, Blue Water Province, Castle Hopping Isle, Caves of the Basilisk, Crusaders Fields, Cynsaun Battlefield, Den of Onis, Fallenstar Lake (formerly Meteor Lake), Forest of Fear, Freelands (formerly Charge), Hexcake, Hornshark Island, Island of the Horatii, King of the Hill, Lagoon, Loris River, Merkwuerdigliebe, Morituri, Paths of Daggers, Sablestone Delta, Siege Castles, Silverhead Crossing, Sulla's Ruins, Waterloo Sunset, Weldyn Channel (formerly Blitz), Wesbowl.

Mga larawan ng Wesnoth
Binago at muling binalanse ang mga yunits

Ang Footpad, Poacher at Thug ay makakalevel up deretso level 3. Maraming yunits ang ginawang balanse, kabilang ay ang Ancient Lich, Elvish Sorceress, Fugitive, Ghost, Hurricane Drake, Lich, Mage of Light, Mermaid Diviner, Mermaid Priestess, Merman Warrior, Naga Myrmidon, Necromancer, Orcish Assassin, Ranger, Royal Guard, Sky Drake, White, Mage, Wraith, at ang mga Saurians at Bats.

At saka, ang banal na pinsala ay napalitan sa arkano at ngayon ay nabibilang sa atakeng heneral na kontra-madyik na mas malakas hindi lang sa mga undead: elves, drakes at trolls ay matatamaan na rin.

Maraming larawan ang nadagdagan at nabago

Maraming larawan ng yunit at bayani ang mas pinaganda at dinagdag. Mayroon na tayong magandang set ng mga bagong larawan na pare-pareho ang istilo para sa mga yunit ng Elvish.

Bagong gamit ng animasyon

Karamihan sa mga yunit ay may kumpletong animation sa pandirigma. Mayroon ding mga bagong animations kapag nakaistambay ang yunit. May mga yunits at mga items na may mga animations na patuloy na umeepekto; ang mga paniki ay gumagalaw ang mga pakpak at mga apoy ay kumikislap. Napaganda rin ang basehan ng mga frames tulad ng sa mga Madyikero at mga Kaluluwa pati ang mga espesyal na epeks para sa mga madyik na atake.

Bulwagan ng pagsulong ng pangmaramihang manglalaro

Maaari mong i-set ang lista ng mga kalahok na gusto mong balewalain (Hinde mo makikita sa chat at di mo makaka-chat). Maaari mo ring i-set ang lista ng iyong mga kaibigan; ang kanilang nick ay ma-highlighted at makikita sa pinakataas ng iyong lista ng mga kalahok.

Miselanyos maliban sa mga paguunlad

Maaari na ngayon pumili ng babaeng pinuno sa pangmaramihang manglalaro. Ang tulong sa in-game ay na bago na, na re-organisa at pinalawak. May limang bagong orihinal na simponiko ng musika, at may mga bagong sound effects. Ang mga na-save na laro ay automatikong kinokompress.

Para sa mga tagapagunlad ng Kampanya

Mga larawan ng Wesnoth
Ang editor ng mapa ay lalong nagkaroon ng maraming kapabilidad

Ngayon ang mga mapa ay maaari nang buksan direkta mula sa mga file ng senaryo at i-save muli dito. Ang panimulang posisyon ay hinde na nangangailangang na sa isang sulok ng senaryo lamang, maaari nang kahit saan. Ang mga pook o lugar sa mapa ay hinati sa mas maliliit na pook upang hinde kayo mahihirapan sa pag scroll ng mapa. Marami ring mga bagong lugar, pook, bukurin, kastilyo, at windmil na nadagdag at maliban sa mga ito may mga bagong ding mga nilagay na tulay sa mga latian, malalim na tubig, o mga siwang sa lupa. Ang mga dulo ng mga mapa ay nabago rin upang maiwasan ang pagkasira ng mga pook o lugar sa mapa at upang ang mga maliliit na mga mapa ay maganda pa ring tingnan sa mas malakihang display. Ang lahat ng mga pagbabago ay aplikado sa kabuuan ng display ng laro.

WML ay mas mapwersa

Ang animasyon ng WML ay muling dinesenyo sa mas flexsibol at pangkalahatang paraan. Mga komplikadong variable na pagsasalin ay ginagamit na ngayon sa lahat ng aksyon ng WML. Protektado rin ang magbuo ng "random-number" sa mga pangmaramihang manglalaro. Ang [set_menu_item] na tag ay nagpapahintulot sa mga nagdidisenyo ng mga senaryo na gumawa ng kinagawiang right-click na aytem sa menu na nagsasagawa ng mga WML aksyon. Ang mga elementong Standard Unit Filter at Standard Location Filter ay may bagong capabilidad (kasali na ang kumpletong boolean expressions) na lalong nagpapapwersa sa kanila at maaari ring halinhan ang karamihang ginagamit sa espesyal na filters.

Kampanya ng maramihang manglalaro

Susuportahan na ng laro ang kampanya ng pangmaramihang manglalaro, kahit hinde pa namin na bibigay. Ito ay isang oportunidad sa mga ng didisenyo upang makapagtuklas ng bagong larangan sa laro ng Wesnoth.

Download

Ang Battle for Wesnoth ay idinesenyo sa ilalim ng GNU General Public License (GPL). Ang mga source code ay maaaring kunin sa wesnoth.org kung saan din makikita ang mga direksyon para makabuo galing sa source sa anu mang operating systems. May mga "Ready-to-go" pakete na maaari ring kunin para sa mga popular na operating systems, katulad ng Linux, Windows, at Mac OS X.

Maaaring mong kunin ang mga bagong impormasyon ukol sa mga download sa pahina ng mga downloads.

Kung nai-download mu ang mga nakaraang mga bersyon ng laro, maaaring ika'y interesado sa pagdownload ng xdelta files lamang.

Karagdagang Impormasyon