Manuál uživatele Bitvy o Wesnoth


Obsah

Úvod
1. Začátky
1.1. Svět
1.1.1. Tvorové
1.2. Jak na to
1.3. Herní módy
1.3.1. Tažení
1.3.2. Scénáře
1.3.3. Herní obrazovka
1.3.4. Verbování a přivolávání
1.3.5. Vaše armáda
1.3.6. Život a smrt - zkušenosti
1.3.7. Vítězství a porážka
1.3.8. Finance
1.3.9. Ukládání a načítání
2. Hraní
2.1. Ovládání
2.2. Finance
2.2.1. Verbování a přivolávání
2.2.2. Výdaje
2.2.3. Příjmy
2.3. Jednotky
2.3.1. Příslušnost
2.3.2. Vlastnosti
2.3.3. Speciální útoky
2.3.4. Schopnosti
2.3.5. Zkušenosti
2.3.6. Přivolávání jednotek
2.4. Pohyb
2.4.1. Oblast kontroly
2.4.2. Koule
2.4.3. Plochy pod jednotkami, barvy týmů a ikony hrdinů
2.5. Boj
2.5.1. Druhy útoku
2.5.2. Odolnost
2.6. Uzdravování
2.6.1. Regenerace
2.6.2. Jed
3. Strategie a tipy
3.1. Základy strategie
3.1.1. Neplýtvejte jednotkami
3.1.2. Mimo dosah nepřátel
3.1.3. Využívejte oblasti kontroly (ZoC)
3.1.4. Udržujte obrannou linii
3.1.5. Přesunujte jednotky
3.1.6. Využívejte terén
3.1.7. Útočení a výběr cílů
3.1.8. Denní doba
3.1.9. Zkušenosti
3.2. Jak se při hře co nejvíce pobavit
3.2.1. Na začátku scénáře
3.2.2. Během scénáře
3.2.3. Uzdravování
3.2.4. Vyhrávání scénáře
3.2.5. Obecnější rady

Seznam tabulek

2.1. Obecné klávesové zkratky
2.2. Klávesové zkratky pro jednotky a tah
2.3. Klávesové zkratky pro plánování
2.4. Klávesové zkratky hry více hráčů
2.5. Klávesové zkratky – ostatní
2.6. Klávesové zkratky – ostatní
2.7. Denní doba a síla útoků
2.8. Zisk zkušeností za boj nebo zabití nepřátel podle úrovně
2.9. Koule

Úvod

Bitva o Wesnoth je tahová strategická hra s fantastickým námětem.

Sestavte skvělou armádu, jak se budou vaši vojáci zdokonalovat ze zelenáčů v ostřílené veterány. V pozdějších hrách přivoláte ty nejlepší z nich a vytvoříte vojsko, proti kterému nikdo neobstojí! Vybírejte jednotky z mnoha specialistů a nakombinujte armádu tak, aby měla ty správné klady pro boj v různých terénech a proti různým druhům nepřátel.

Wesnoth Vám nabízí ke hraní mnoho příběhů, které jen čekají na objevení. Můžete válčit se skřety, nemrtvými a bandity na hranicích království Wesnothu; bojovat po boku draků na vrcholcích, elfů v zeleni lesů Aethenwoodu, trpaslíků ve skvělých halách Knalgy nebo dokonce mořského lidu v Zátoce perel. Můžete dobývat zpět trůn Wesnothu, užít Vaši strašlivou moc nad nemrtvými k ovládnutí zemí smrtelníků, nebo vést skřetí kmeny k vítězství nad lidmi, kteří se opovážili znesvětit Vaše země.

Máte na výběr z více než dvou set druhů jednotek (pěchota, kavalérie, lučištníci, mágové atd.) a bojových situací od malých přepadů až po srážky obřích armád. Můžete dokonce vytvářet vlastní jednotky a scénáře - nebo dokonce tažení. Také se Vám nabízí možnost soupeřit s přáteli - nebo kýmkoliv jiným - a ve hře více hráčů tak prožívat boje proti „živým“ (a tudíž chytřejším) protivníkům.

Bitva o Wesnoth je svobodný a otevřený software; na vylepšení hry spolupracuje celá komunita dobrovolníků a nadšenců. Můžete vytvářet vlastní jednotky, scénáře, nebo dokonce celá tažení s příběhem. Na serveru je také k dispozici množství obsahu vytvořeného uživateli a nejlepší části bývají přidány do oficiálních vydání Bitvy o Wesnoth.

Kapitola 1. Začátky

1.1. Svět

Známou část Velkého kontinentu, kde se Wesnoth nalézá, lze hrubě rozdělit na tři části: sever - víceméně neovládané území, království Wesnoth a jemu občas podřízené knížectví Elensefar, a nakonec oblast pod kontrolou jihozápadních elfů v Aethenwoodu a dále za ním.

Království Wesnoth se rozkládá uprostřed těchto zemí. Jeho hranice tvoří na severu Velká řeka, na jihovýchodě Dulatuské kopce, na jihozápadě Aethenwood a na západě oceán. Bývalá provincie Wesnothu, Elensefar, je na severu ohraničena Velkou řekou, na západě oceánem, na jihu Zátokou perel a na východě neurčitou příhraniční oblastí, oddělující jej od Wesnothu.

Severními zeměmi se obvykle míní divoký kraj severně od Velké řeky. Tento region obývají různé skupinky skřetů, trpaslíků, barbarů a elfů. Na severovýchodě se rozkládá les Lintanir, v jehož hloubi se nachází království tajnůstkářských severních elfů.

V krajině se nacházejí roztroušené vesnice, kde můžete uzdravovat jednotky a shromažďovat peníze, potřebné pro vydržování armády. Občas bude nutno překračovat pohoří a řeky, pronikat lesy, kopci a tundrou, a také křižovat otevřené pláně. Každý z těchto terénů obývají tvorové, uzpůsobení k tamějšímu životu; pohybují se proto ve známém terénu rychleji a bojují lépe.

1.1.1. Tvorové

Ve světě Wesnothu žijí lidé, elfové, trpaslíci, skřeti, drakonidé, ještěráci, mořský lid, nágy a mnoho dalších ještě podivnějších a nezvyklejších ras. Prokletými zeměmi bloudí nemrtví, duchové a přízraky. Každá z těchto ras je doma jinde. Lidé mají nejraději pláně mírného pásma. Na horách, v kopcích a podzemní jeskyně se usadili skřeti a trpaslíci, v lesích zase elfové. Oceánům a jiným vodám dominují nágy a mořský lid.

Pro herní účely bývají tyto rasy seskupovány do frakcí. Skřeti například často spolupracují s trolly a lidé s elfy nebo trpaslíky. Některé další frakce odrážejí diverzitu lidské společnosti — například věrní a psanci. Ve většině tažení budete ovládat jednotky spadající do jediné frakce. Někdy ale frakce uzavírají spojenectví, takže nejspíše budete ve scénářích čelit více než jedné frakci.

1.2. Jak na to

Když je Wesnoth spuštěn, zobrazí nejprve pozadí s mapou a sloupec tlačítek zvaný Hlavní menu. Tyto tlačítka reagují pouze na myš. Pro netrpělivé, rychlý start je: kliknout na tlačítko „Jazyk“ pro nastavení Vašeho jazyka, potom „Výcvik“ pro krátký úvod do hraní, a nakonec zkusit tažení „Příběh dvou bratrů“ - tlačítko „Tažení“, jedna z prvních položek v seznamu.

Hlavní menu

Výcvik
Výcvik je sice jednoduchá, ale jinak běžná hra, vyučující základní ovládání nutné ke hraní. Není důležité vyhrát, ale naučit se co dělat - a jak. Pro spuštění stačí kliknout na tlačítko s tímto názvem. Během výcviku jste v roli mladého prince Konráda (nebo princezny Lisar), které učí starý mág Delfador. Dávejte pozor, jinak vás zakleje v žábu!
Tažení
Wesnoth je navržen převážně pro hraní tažení. Tažení jsou propojené série scénářů. Tažení začnete hrát kliknutím na toto tlačítko; poté se zobrazí seznam tažení dostupných na Vašem počítači (další mohou být stažena). Vyberte si tažení a klikněte na „OK“ pro start nebo „Zrušit“ pro zavření seznamu. Každé tažení má několik úrovní obtížnosti (typicky tři). Doporučenou je prostřední obtížnost z možných voleb, protože obvykle poskytuje dostatek výzev a současně zachovává hru zábavnou. Během hraní tažení není možné měnit obtížnost. Pokud máte problém postupovat i při volbě nejnižší obtížnosti, oddíl základy strategie tohoto manuálu Vám pomůže. Jakmile zvolíte obtížnost, hra načte první scénář tažení.
Hra více hráčů
Kliknutím na toto tlačítko můžete hrát jednotlivé scénáře proti protivníkům. Hra může být vedena přes internet i pouze na jednom počítači a proti lidem i počítačovým hráčům. Po zmáčknutí se objeví dialog, kde můžete zvolit další podrobnosti. Více se dozvíte v oddílu scénáře.
Načíst hru
Click this button to load a previously saved game. You will be shown a dialogue listing saved games. Select the game and click Ok to load and continue, or Cancel to return to the Main Menu. If you select a replay game, you can check the "Show replay" check box. The loaded game will make all the moves from the beginning while you watch.
Rozšíření
Po kliknutí na toto tlačítko se spojíte se serverem rozšíření, kde je k dispozici množství rozšíření vytvořených hráči. Jde o tažení, éry (sady frakcí) a scénáře pro hru více hráčů. Tlačítko „Odstranit rozšíření“ umožňuje odstranit nainstalovaná rozšíření, pokud je již nechcete.
Editor map
Tímto tlačítkem aktivujete editor map, v němž můžete vytvářet své vlastní mapy pro hry více hráčů nebo budovaní vlastního tažení.
Jazyk
Po kliknutí na toto tlačítko můžete změnit jazyk hry vybráním ze seznamu a potvrzením tlačítkem Ok. Při prvním spuštění se Wesnoth pokusí určit nastavený jazyk Vašeho počítače; pokud neuspěje, zvolí angličtinu.
Nastavení
Po kliknutí sem můžete změnit nastavení hry.
Kdo se na hře podílel
Klikněte sem pro zobrazení seznamu důležitějších přispěvatelů Wesnothu. Spoustu z nich lze zastihnout na irc.freenode.net:6667, #wesnoth nebo na https://discord.gg/battleforwesnoth
Konec
Kliknutím na toto tlačítko Wesnoth zavřete.
Nápověda
Tento knoflík otvírá vestavěnou nápovědu hry, která obsahuje informace o jednotkách a všech dalších herních aspektech. Většina těchto informací je přítomna i v tomto manuálu.
Další
Klikněte sem pro zobrazení jiného tipu z „kronik Wesnothu“.
Předchozí
Klikněte sem pro zobrazení předchozího tipu z „kronik Wesnothu“.
i
Click this button to view game version and technical information. It may be useful when troubleshooting issues.

1.3. Herní módy

Bitvu o Wesnoth lze hrát dvěma způsoby:

 • Hrát sekvenci navazujících scénářů - tažení - proti počítači.
 • Hrát jediný scénář proti lidským nebo počítačovým protivníkům.

There are also campaigns that can be played in multiplayer.

1.3.1. Tažení

Tažení jsou sekvence bitev, propojených příběhem. Typické tažení se skládá s přibližně 10-20 scénářů. Hlavní výhodou tažení je, že Vám umožňují vyvíjet Vaši armádu. Po zakončení každého scénáře jsou jednotky uschovány pro použití v příštích scénářích, kde je můžete, ale nemusíte přivolat. Pokud je nepřivoláte, zůstanou i tak nadále k dispozici ve všech dalších scénářích tažení.

Tažení představují zamýšlený primární účel Wesnothu, jsou nejzábavnější formou hry a také umožňují novým hráčům snadno se naučit hru.

1.3.2. Scénáře

Hra jednoho jediného scénáře může trvat od třiceti minut do svou hodin. Je to nejrychlejší způsob hry, ale Vaše jednotky nejsou uloženy a nelze používat jednotky z tažení. Scénáře můžete hrát proti lidem i počítači, proti lidem pak na jednom počítači i přes internet. Scénáře si můžete zahrát po zmáčknutí tlačítka „Hra více hráčů“ v hlavním menu.

In general multiplayer games are played against other players via the Internet (you can also run them on your LAN if you have one). All these games are co-ordinated through the Wesnoth multiplayer server. Multiplayer games can take anywhere from 1 hour to 10 hours, depending on how many players there are (and the size of the map). The average time is between 3 to 7 hours. Games can be saved and loaded as many times as you like. So, it’s possible for some games to last 1 or 2 weeks, even though the play time is only a few hours. When playing just a single scenario, your units won’t carry to future games and building up your army’s strength is possible only within the scenario.

Po kliknutí na tlačítko „Hra více hráčů“ máte na výběr z několika možností:

Dialog hry více hráčů

Přezdívka

This will be your name on the multiplayer server. If you have an account on the Wesnoth forums, you may use the same username and password for joining the official server. A password box will pop up if a password is required for the current username. You cannot use a registered name without the password.

Připoj se na oficiální server

Tato volba Vás připojí na hlavní server. Octnete se v čekárně, kde stejně jako Vy čeká mnoho dalších hráčů. Můžete zde vytvářet hry nebo vstupovat do otevřených her.

Připoj se na server

Tato volba otevře dialog, kam vložíte adresu počítače pro připojení. V tomto dialogu je také tlačítko „Ukaž seznam“, které zobrazí seznam náhradních serverů použitelných v případě, že není hlavní server dostupný.

A complete list of official and user setup servers is listed at this website: Multiplayer servers.

Takto se také můžete připojit na jakékoliv další servery. Pokud máte spuštěn server v místní síti, napište adresu a port (výchozí je 15000). Pokud si tedy přejete připojit se na server na adrese 192.168.0.10 na běžném portu, do dialogu napíšete 192.168.0.10:15000

Hostuj síťovou hru

Hry více hráčů můžete hostovat i bez použití hlavního serveru. Stačí na vlastním počítači spustit program obvykle nazvaný wesnothd (lokální server), který hlavní server zastoupí. To je automaticky provedeno při této volbě; server běží, dokud se neodpojí poslední hráč. Dále je pro správnou funkci serveru zapotřebí povolit ostatním hráčům připojit se k vašemu počítači na portu 15000 přes TCP. Pokud používáte firewall, musíte jej tedy příslušně nastavit - povolit provoz na portu 15000 a případně jej přesměrovat na počítač se spuštěným serverem. Připojování k oficiálnímu serveru nebo jiným hostujícím počítačům by nemělo vyžadovat nastavování Vašeho firewallu.

Místní hra

Tímto vytvoříte hru, probíhající pouze na Vašem počítači. Může to být buď tzv. „horké křeslo“, kdy se hráči střídají u jednoho počítače v pořadí jejich tahů a hra trvá přibližně stejně dlouho jako kdyby byla hrána přes internet, nebo pouze hra proti počítačovým protivníkům. Druhá možnost může být dobrou přípravou pro hraní přes internet - seznámíte se s často hranými mapami. Je to také snadná cesta pro zkoumání jednotlivých frakcí: vyberete sobě a protivníkům příslušné frakce a hurá do boje! Oba přístupy - horké křeslo i bitku s počítači - lze libovolně kombinovat, výběr zda je daný hráč ovládán člověkem či počítačem je individuální pro každou stranu.

1.3.3. Herní obrazovka

Herní obrazovka

Základní uspořádání herní obrazovky je stále stejné bez ohledu na to zda hrajete scénář či tažení. Většinu obrazovky zabírá mapa, zobrazující veškerou aktivitu. Okolo mapy se nalézají různé prvky, poskytující podrobnější užitečné informace. Zde jsou popsány:

Horní lišta

Na horní straně obrazovky se zleva doprava nacházejí tyto věci:

 1. Tlačítko „Menu“
 2. Tlačítko „Akce“
 3. Počitadlo kol (současné kolo / maximální počet kol)
 4. Vaše zlato
 5. Vesnice (vlastněné / celkový počet)
 6. Počet Vašich jednotek
 7. Vaše výdaje
 8. Vaše příjmy
 9. Aktuální čas, nebo zbývající čas (v hrách více hráčů na čas)

Panel na pravém boku

Napravo jsou odshora:

 1. Mapa (zmenšená)
 2. Aktuální pozice políčka (souřadnice x a y), obrana a pohyb vybrané jednotky na označeném políčku
 3. Druh současného terénu
 4. Ukazatel denní doby
 5. Profil poslední vybrané jednotky
 6. Tlačítko Ukončit kolo

1.3.4. Verbování a přivolávání

Když poprvé začnete hrát scénář nebo tažení, bude se na mapě nacházet pouze několik jednotek. Jednou z nich bude Váš velitel (určený malou ikonkou koruny). Velitel je obvykle na začátku umístěn na zvláštním hexu zvaném tvrz. Kdykoliv je Váš velitel na tvrzi (kterékoliv) a má dostatek zlata, může verbovat do armády nové jednotky. V dalších scénářích tažení může také stejným způsobem přivolávat zkušené jednotky přeživší z dřívějších scénářů. Ve tvrzi tedy začínáte stavět armádu, která pokoří nepřítele.

První, co budete chtít udělat, bude naverbovat alespoň jednu jednotku. Stiskněte Ctrl+r (nebo klikněte pravým tlačítkem na prázdné políčko hradu a zvolte „Naverbuj“) a vyberte jednotku k naverbování ze seznamu dostupných druhů jednotek. Každý rekrut je umístěn na příslušném (prázdném) políčku hradu; jakmile jimi zaplníte celý hrad, nelze již nikam verbovat dokud se nepřesunou pryč a neuvolní opět místo. Velitel vašeho nepřítele je také ve své tvrzi a započne verbováním své bandy, takže neotálejte s prohlížením krajiny.

Na konci každého vyhraného scénáře jsou uschovány Vaše veškeré zbývající jednotky. Na začátku dalšího scénáře je můžete přivolat podobně jako při verbování. Přivolané jednotky již mají obvykle nasbírané zkušenosti a představují tak lepší volbu.

1.3.5. Vaše armáda

Všechny druhy hry používají vojáky nazývané „jednotky“. Každá jednotka je určena rasou, úrovní a třídou a má silné i slabé stránky, dané odolnostmi, terénem na kterém stojí a úrovní. Podrobnosti lze vyčíst z příslušných tabulek v nápovědě / popisu jednotek.

1.3.6. Život a smrt - zkušenosti

Jak Vaše jednotky získávají bojové zkušenosti, stávají se silnějšími a zvládají čím dál více. Některé také v boji padnou, takže budete muset naverbovat nebo přivolat další. Vybírejte ale dobře, výhody i nevýhody lze využít.

1.3.7. Vítězství a porážka

Vždy si pozorně pročtěte, co se objeví v okénku Úkoly na začátku scénáře. Většinou lze dosáhnout vítězství porážkou všech nepřátelských vůdců a prohrát, když zemře váš vůdce. Některé scénáře však mohou mít i jiné cíle - například dojít s vůdcem na určené místo, nebo nebo někoho zachránit, nebo vyřešit hádanku, nebo odolávat nepřátelům po několik kol...

Když vyhrajete scénář, mapa zešedne a tlačítko Ukončit kolo se změní na Ukončit scénář. Můžete stále měnit nastavení nebo komunikovat se spoluhráči (ve hře více hráčů) před potvrzením konce hry tímto tlačítkem.

1.3.8. Finance

Vaše armáda nebojuje zadarmo. Verbování stojí peníze a vydržování jednotek také. Každý scénář začínáte se zlatem, které zbylo po předchozím scénáři (ale je zajištěno, že vždy dostanete určitý minimální obnos). Více zlata je možno získat vlastnictvím vesnic během hry a včasným zakončením (výhrou) scénáře. Každá vesnice Vám za tah dodá dva zlaté. Když začnete hrát scénář, je obvykle žádoucí rychle osadit co nejvíce vesnic, abyste měli dost financí na vedení války. Aktuální stav Vaší pokladnice zjistíte na horní liště - viz „Herní obrazovka“.

1.3.9. Ukládání a načítání

Na začátku každého scénáře je hra automaticky uložena. Při porážce ji pak můžete načíst a opět se pokusit zvítězit. Jakmile se Vám to povede, budete na začátku dalšího scénáře opět před začátkem dotázán(a) na uložení atd. Pokud budete muset hru přerušit uprostřed scénáře, uložte ji a načtěte později. Pamatujte ale, že dobří hráči nepotřebují každou chvíli ukládat hru, aby předešli ztrátám. Většina začátečníků se přirozeně tímto stylem pokouší podvést náhodu působící v jejich neprospěch.

Kapitola 2. Hraní

2.1. Ovládání

Toto jsou výchozí nastavení klávesových zkratek. Rozdílné platformy přinášejí drobné odlišnosti. Například pro Mac OS X bude třeba většinou zaměnit Ctrl za Cmd. Většinu zkratek lze v nastavení hry změnit.

Tabulka 2.1. Obecné klávesové zkratky

F1 Nápověda Bitvy o Wesnoth
Šipky Posouvání
Levé („hlavní“) tlačítko myši Vybere nebo přesune jednotku
Pravé („druhé“) tlačítko myši Kontextové menu / zrušení akce
Prostřední tlačítko myši Vystředí mapu kolem pozice kurzoru
Escape Ukončí hru / zavře menu / odstraní zprávu
Ctrl+s Uloží hru
Ctrl+o Načte hru
Ctrl+p Otevře dialog nastavení
Ctrl+q Ukončí hru
Ctrl+f Přepne režim zobrazení mezi celoobrazovkovým a oknem
Ctrl+Alt+m Přepíná utlumení herních zvuků
+ Přiblíží pohled
- Oddálí pohled
0 Přiblíží/oddálí na implicitní pohled
Ctrl+e Přepne elipsy
Ctrl+g Přepne mřížku
Ctrl+a Přepne zrychlený mód
Držení mezerníku Přepne mezi zrychleným a běžným herním módem při držení (dočasně!)
Ctrl+j Zobrazí úkoly scénáře
s Zobrazí statistiky
Alt+s Ukáže stavovou tabulku
Alt+u Zobrazí seznam jednotek
l Posune pohled k vůdci
Shift+s Obnov mlhu

Tabulka 2.2. Klávesové zkratky pro jednotky a tah

Ctrl+r Naverbuje jednotku
Ctrl+Alt+r Zopakuje poslední verbování
Alt+r Přivolá jednotku
Ctrl+n Přejmenuje jednotku
d Ukáže popis vybrané jednotky
t Pokračuje v přerušeném pohybu jednotky
u Vrátí poslední pohyb (lze vracet pouze deterministické akce)
r Zopakuje pohyb
n Prochází jednotkami, které se ještě mohou pohybovat
Shift+n Prochází opačným směrem jednotkami, které se ještě mohou pohybovat
Ctrl+v Zobrazí nepřátelské tahy (kam může nepřítel táhnout v příštím kole)
Ctrl+b Zobrazí možné nepřátelské tahy (nebere v potaz Vaše jednotky, jen terén)
1-7 Zobrazí, jak daleko může vybraná jednotka dojít za tolik tahů
Mezerník Ukončí tah jednotky a přepne na další jednotku se zbývajícími pohyby
Shift+mezerník Ukončí tah vybrané jednotky (vynuluje zbývající pohyby)
Ctrl+mezerník Ukončí hráčovo kolo

Tabulka 2.3. Klávesové zkratky pro plánování

p Přepne plánovací mód
y Provede plánovanou akci
h Smaže naplánovanou akci
Page Down Posune akci ve frontě dolů
Page Up Posune akci ve frontě nahoru
Ctrl+y Spustí všechny akce
i Předpokládá smrt

Tabulka 2.4. Klávesové zkratky hry více hráčů

m Pošle zprávu jinému hráči (ve hře více hráčů)
Ctrl+m Pošle zprávu Vašim spojencům (ve hře více hráčů)
Alt+m Pošle zprávu všem (ve hře více hráčů)
Alt+c Ukáže záznam rozhovoru
Ctrl+x Smaže zprávy

Tabulka 2.5. Klávesové zkratky – ostatní

Ctrl+c Odstraní plovoucí popisky
/ Hledá (jednotky podle jména nebo popisku na mapě)
Alt+l Přidá popisek na současnou pozici na mapě
Ctrl+l Umístí týmový popisek
: Command mode
F5 Obnoví mezipaměť
Shift+c Vytvoří jednotku (ladění!)
f Spustí vzorec umělé inteligence

Mac OS X vyžaduje pro některé akce jiné kombinace kláves, než pouhé nahrazení Ctrl za Cmd. Zde je jejich seznam:

Tabulka 2.6. Klávesové zkratky – ostatní

Cmd+w Ukončí hru
Cmd+, Otevře dialog nastavení
Ctrl+F5 Obnoví mezipaměť
Option+mezerník Ukončí hráčovo kolo

2.2. Finance

Každá strana dostává do začátku množství zlata a v průběhu hry dostává za kolo 2 zlaté plus 2 zlaté za každou ovládanou vesnici. V taženích je počáteční zlato větší hodnota z buď část zlata vlastněného na konci předešlého scénáře nebo minimálního množství definovaného scénářem (obvykle čím vyšší obtížnost, tím nižší). Přesný podíl zlata přenášeného dále se v různých taženích liší a je obvykle zobrazen v cílech tažení.

2.2.1. Verbování a přivolávání

Verbovací dialog

Hlavní využití zlata je budování armády verbováním jednotek nebo přivoláváním jednotek z předchozích scénářů tažení. Přivolávat a verbovat je možné, pouze pokud stojí vůdce na tvrzi, jejíž hrad má alespoň jedno volné políčko.

 • Klikněte pravým tlačítkem na volné pole hradu a vyberte „Naverbuj“ pro naverbování nové jednotky ze zobrazeného seznamu. Cena záleží na druhu jednotky, ale obvykle se pohybuje mezi 10 a 20 zlatými.
 • Klikněte pravým tlačítkem na volné pole hradu a vyberte „Přivolej“ pro přivolání jednotky z předchozího scénáře. Přivolání stojí 20 zlatých za jednotku bez rozdílu. Podívejte se na oddíl přivolávání jednotek pro další informace.

2.2.2. Výdaje

Každá jednotka vyžaduje žold. Tato částka je obecně rovna úrovni jednotky; výjimku představuje případ, kdy má jednotka vlastnost „věrný“ ((viz níže). Jednotky, které nejsou přivolány nebo naverbovány — tedy např. vůdce nebo ty, které se přidají dobrovolně — jsou obvykle věrné. Žold platíte pouze pokud je celkově vyšší než počet Vámi ovládaných vesnic. (Totéž platí pro všechny strany.) Částka v tom případě placená pak představuje rozdíl mezi počtem vesnic a žoldem.

2.2.3. Příjmy

Vzorec pro výpočet příjmů za kolo je tedy

2 + vesnice - maximum(0, žold - vesnice)

kde žold („upkeep“) je roven součtu úrovní všech Vašich jednotek vyjma věrných.

Pokud jsou výdaje větší než počet vesnic + 2 pak strana ztrácí peníze, při rovnosti se finance nemění.

2.3. Jednotky

Bitva o Wesnoth obsahuje stovky druhů jednotek charakterizovaných širokou paletou statistik. Jednotlivé jednotky navíc dostávají specifické vlastnosti, které dodávají drobné rozdíly i v rámci druhu jednotky. Autoři tažení také mohou přidávat speciální jednotky a tak dále rozšiřovat herní možnosti.

Základní statistiky jednotek zahrnují životy (HP), počet kroků při pohybu a zbraně včetně jejich útoků. Jednotky mají navíc další charakteristiky jako příslušnost a zvláštní schopnosti, popsané níže.

2.3.1. Příslušnost

Každá jednotka má příslušnost — zákonnou, neutrální, chaotickou nebo šerou. Příslušnost ovlivňuje, jak dobře jednotka bojuje v různé denní doby. Na neutrální nemá vliv, zákonné zvýhodňuje ve den a znevýhodňuje v noci, pro chaotické platí opak. Šeré jednotky pak bojují během dne i noci hůře.

Fáze „den“ a „noc“ označují dopoledne + odpoledne a první + druhou hlídku; jsou rozlišeny pozicemi slunce a měsíce v obrázku denní doby.

Tabulka ukazuje efekt různé denní doby na zranění způsobené zákonnými, chaotickými a šerými jednotkami:

Tabulka 2.7. Denní doba a síla útoků

Kolo Obrázek Denní doba Zákonná Chaotická Šerý
1 images/schedule-dawn.png Svítání -- -- --
2 images/schedule-morning.png Den (ráno) +25% −25% −25%
3 images/schedule-afternoon.png Den (odpoledne) +25% −25% −25%
4 images/schedule-dusk.png Soumrak -- -- --
5 images/schedule-firstwatch.png Noc (první hlídka) −25% +25% −25%
6 images/schedule-secondwatch.png Noc (druhá hlídka) −25% +25% −25%
- images/schedule-underground.png Podzemí −25% +25% −25%

Pamatujte prosím, že pokud se scénář nachází pod zemí, pak je zde neustále noc!

Příklad: Zákonná a chaotická jednotka bojují, obě mají základní poškození útoku 12. Během svítání a soumraku obě způsobí zranění za 12 bodů. Během dopoledne a odpoledne způsobí zákonná jednotka poškození za (12 * 1.25) čili 15 bodů, zatímco chaotická (12 * 0.75) neboli 9. Během první a druhé hlídky bude naopak chaotická jednotka způsobovat 15 a zákonná zranění za 9 bodů.

Pokud by bojovala podobná, ale neutrální jednotka, způsobovala by vždy 12 bodů poškození bez ohledu na denní dobu.

2.3.2. Vlastnosti

Jednotky mají vlastnosti odrážející jejich individualitu. Vlastnosti jsou jednotkám přidávány náhodně při vytváření. Většina jednotek dostává dvě vlastnosti.

Možné vlastnosti pro většinu jednotek:

Inteligentní
Inteligentní jednotky potřebují k postupu na další úroveň o 20% méně zkušeností. Tuto vlastnost nemohou mít trollové. Inteligentní jednotky jsou velmi užitečné na začátku tažení, kdy mohou postupovat na vyšší úrovně rychleji, ale později se toto naopak obrací v nevýhodu. Po dosažení maximální úrovně již nedochází k významnému postupu - AMLA (After Maximum Level Advancement, postup po dosažení nejvyšší úrovně) nepřináší nijak významné výhody ve srovnání se zvýšením úrovně. Pokud již máte mnoho jednotek na jejich maximální úrovni, budete chtít přivolat jednotky s příhodnějšími vlastnostmi než „inteligentní“.
Rychlý
Rychlé jednotky mají 1 krok navíc, ale o 5% životů méně. Rychlost je velmi nápadnou vlastností, zejména u pomaleji se pohybujících jednotek jako trollové nebo těžká pěchota. Jednotky s touto vlastností mají často mnohem vyšší mobilitu v těžkém terénu, která může být důležitá při rozmísťování Vašich sil. Rychlé jednotky nejsou tak silné jako jednotky bez této vlastnosti a jsou také slabší při udržování bojových pozic.
Houževnatý
Houževnaté jednotky mají navíc 4HP + 1HP na úroveň. Jsou užitečné ve všech fázích tažení. Největší výhodu tato vlastnost poskytuje, pokud ji dostane jednotka s kombinací nízkých životů, dobré obrany a vysokých odolností. Houževnaté jednotky se hodí zvláště pro udržení strategických pozic.
Silný
Silné jednotky udělují o 1 bod větší zranění při každém úderu v boji a mají o 1 život více. I když je tato vlastnost užitečná v každém případě, hodí se zejména pro jednotky s vysokým množstvím úderů jako elfí bojovníci - zisk je pak nejvyšší. Silné jednotky najdou využití v případech, kdy je zapotřebí „jen o trošičku víc“ k zabití co nejdříve.

Některé vlastnosti dostávají pouze vybrané jednotky nebo rasy. Jsou to:

Obratný
Obratné jednotky způsobují o 1 bod poškození více při každé střele v boji na dálku. Tuto vlastnost mohou získat pouze elfové, známí velkou zručností s lukem; někteří z nich dostanou do vínku um, převyšující schopnosti jejich soukmenovců.
Nebojácný
Nebojácné jednotky netrpí negativními změnami statistik během nepříznivé denní doby. Mohou to být trollové, chodící mrtvoly, těžkooděnci a požírači mrtvol.
Divoký
Units with the Feral trait only receive 50% defense in villages regardless of the base terrain the village is on (Bats, Falcons).
Zdravý
Trpaslíci jsou obecně známi jako velmi životaschopní a odolní tvorové. Někteří jsou tak zdatní, že dokáží odpočívat i při chůzi. Zdravé jednotky mají o 1 HP plus 1 HP na úroveň více; uzdravují se také o 2HP (při odpočinku) za každé kolo, ve kterém nebojují. Kromě toho jim jed působí pouze tříčtvrtinové zranění.

Některé vlastnosti nebývají přiřazovány náhodně. Buď je nastavuje autor scénáře, nebo jsou automaticky přidávány určitým typům jednotek. Jsou to:

Starý
Nejstarší jednotky mohou mít vlastnost Starý, která způsobuje snížení životů o 8, snížení bodů pohybu o 1 a -1 zranění na blízko.
Prostoduchý
Prostoduché jednotky potřebují pro postup na další stupeň o 20% více zkušeností.
Elemental
Živelné jednotky nepodléhají jedům a nelze je vysát či nakazit, protože stroje nejsou živé. „Elemental“ je obvykle jejich jediná vlastnost.
Věrný
Věrné jednotky nepotřebují žold. Většina jednotek vyžaduje žold úměrný jejich úrovni na konci každého kola, ale věrné nikoliv. Během tažení se objevují jednotky, přidávající se ke hráčově armádě z vlastní vůle. Ty pak bývají zpravidla věrné a vyžadují tak pouze počáteční investici při jejich přivolání, čímž se stávají velice užitečnými v obdobích, kdy je během dlouhých tažení zlata pomálu. Naverbované jednotky tuto vlastnost nikdy nezískávají, proto je nemoudré se zbavovat věrných jednotek, ať už propouštěním či vysláním na jistou smrt.
Stroje
Mechanické jednotky nepodléhají jedům a nelze je vysát či nakazit, protože stroje nejsou živé. „Stroj“ je obvykle jejich jediná vlastnost.
Zpomalení
Velké, nemotorné jednotky s vlastností Pomalý mají -1 bodů pohybu a o 5% více životů.
Nemrtví
Nemrtvé jednotky nepodléhají jedům a nelze je vysát či nakazit. „Nemrtvý“ je obvykle jediná vlastnost nemrtvých jednotek. Odolnost proti jedům je způsobena jejich původem - jsou již vlastně po smrti - a představuje velkou výhodu při boji s protivníky spoléhajícími se na jed.
Slabý
Jednotky s vlastností slabé mají -1 život a zranění na blízko.

2.3.3. Speciální útoky

Některé jednotky mají speciální útoky:

Zezadu
Tento útok působí při ofenzivním použití dvojnásobné poranění, když se na opačné straně cíle útoku nachází bojeschopná jednotka (nebyla kupříkladu proměněna v kámen) k ní nepřátelská.
Na život a na smrt
Bez ohledu na to, zda jde o útok či obranu, trvá boj tak dlouho, dokud jeden z protivníků nezemře, nebo do počtu 30 útoků.
Výpad
Tento útok působí při ofenzivním použití dvojnásobné poranění protivníka. Také ale znamená dvojnásobné poranění útočníka při protivníkově odvetném útoku.
Vysátí
Tato jednotka vysává životní sílu z živých jednotek, čímž se sama léčí o polovinu poranění, jež útokem způsobila (zaokrouhleno dolů).
První úder
Tato jednotka v souboji vždy udeří první, i když se brání.
Magické
Tento útok je magický a má vždy 70% šanci zásahu bez ohledu na obranné možnosti cílové jednotky.
Střelec
Tento útok má vždy alespoň 60% šanci zásahu, je-li užit ofensivně.
Nákaza
Když je jednotka zabita morovou ranou, je nahrazena Chodící mrtvolou, avšak patřící na stranu jednotky, která ji zabila. Toto nefunguje u nemrtvých či jednotek umístěných ve vesnicích.
Jed
Tento útok otráví cíl. Otrávené jednotky ztrácejí působením jedu každé kolo 8 životů, dokud nejsou vyléčeny nebo neklesnou na 1 život. Jed nedokáže sám o sobě jednotku zabít.
Zpomalení
Tento útok zpomalí cílovou jednotku do konce kola. Zpomalení sníží na polovinu zranění způsobené jednotkou a zdvojnásobí pro ni cenu pohybu po všech terénech. Zpomalení je indikováno ikonkou šneka v boční liště vybrané jednotky.
Zkamenění
Tento útok promění protivníka v kámen. Jednotky proměněné v kámen se nemohou hýbat ani útočit.
Hejno
Počet úderů tohoto útoku klesá, když je jednotka zraněná. Počet úderů procentuálně odpovídá životům jednotky; například jednotka s 3/4 svých maximálních životů bude moci využít pouze 3/4 úderů.

2.3.4. Schopnosti

Některé jednotky mají schopnosti které ovlivňují buď ostatní jednotky nebo jejich interakci s nimi:

Přepadení
Jednotka se dokáže ukrýt v lese a zůstat nezpozorována svými nepřáteli. Nepřátelské jednotky nemohou spatřit ani napadnout tuto jednotku v lese, pouze v tahu bezprostředně po jejím útoku, nebo jsou-li na sousedních polích nepřátelské jednotky.
Skrývání
Jednotka se dokáže ukrýt ve vesnicích (vyjma vodních) a zůstat nezpozorována svými nepřáteli. Nepřátelské jednotky nemohou tuto jednotku spatřit, pokud pobývá ve vesnici, pouze jsou-li na sousedních polích. Nepřátelská jednotka, která ji nalezne jako první, ztrácí všechny své zbývající body pohybu.
Uzdravování
Uzdravovatel dokáže uzdravit otrávenou jednotku, ale tato jednotka už v daném tahu nebude dále léčena.
Krmení
Tato jednotka získává 1 život k celkovému počtu životů kdykoliv zabije jednotku, kromě jednotek, které jsou odolné proti nákaze.
Ošetření
Jednotka dokáže ošetřit spřátelené jednotky na vedlejších polích na začátku tahu. Jedna zraněná jednotka se může za jeden tah vyléčit až o 4 životy nebo se jí může na jeden tah zastavit působení jedu. Ošetřovatel nedokáže uzdravit otrávenou jednotku; taková jednotka musí vyhledat pomoc ve vesnici nebo u jednotky, která dokáže uzdravovat.
Léčení
Tato jednotka kombinuje účinky léčivých rostlin s magií, aby vyléčila jednotky rychleji než je běžně možné na bitevním poli. Na začátku tahu se postará o všechny spřátelené zraněné jednotky stojící na sousedních polích. Zraněná jednotka se může za jeden tah vyléčit až o 8 životů nebo zastavit na jeden tah průběh otravy. Léčitel nedokáže uzdravit otrávenou jednotku; taková jednotka musí vyhledat pomoc ve vesnici nebo u jednotky, která dokáže uzdravovat.
Osvětlení
Tato jednotka osvětlí okolní prostor, takže denní jednotky budou bojovat lépe a noční jednotky hůře. Jednotky na sousedních polích budou bojovat v noci jako za soumraku a za soumraku jako ve dne.
Velení
Tato jednotka dokáže vést jednotky vedle sebe, takže bojují lépe. Spřátelené jednotky nižší úrovně na sousedních polích způsobí v boji větší poškození. Když se spřátelená jednotka nižšího stupně nachází v boji na stejné straně jako ta velící, pak její útok způsobí o 25% více poškození krát rozdíl jejich úrovní.
Noční lovec
Jednotka se v noci stane neviditelnou. Nepřátelské jednotky nemohou tuto jednotku v noci spatřit, pouze jsou-li na sousedních polích. Nepřátelská jednotka, která ji nalezne jako první, ztrácí všechny své zbývající body pohybu.
Regeneruje
Jednotka se vyléčí o 8 životů za tah. V případě, že je otrávena, je místo vyléčení uzdravena z otravy.
Průbojnost
Tato jednotka je zvyklá pohybovat se mezi nepřáteli a ignoruje všechny oblasti kontroly.
Vytrvalost
Odolnost této jednotky je při obraně zdvojena, až na maximum 50%. Výše zranění při zásahu ale není ovlivněna.
Ponoření
Jednotka se dokáže ukrýt v hluboké vodě a zůstat nezpozorována svými nepřáteli. Nepřátelské jednotky nemohou tuto jednotku v hluboké vodě spatřit, pouze jsou-li na sousedních polích. Nepřátelská jednotka, která ji nalezne jako první, ztrácí všechny své zbývající body pohybu.
Teleportace
Tato jednotka se dokáže v okamžiku přemístit z jedné spřátelené vesnice do druhé.

2.3.5. Zkušenosti

Za boj dostávají jednotky zkušenosti. Poté, co jich nasbírají dostatek, postoupí o úroveň a stanou se silnějšími. Množství zkušeností závisí na úrovni nepřítele a výsledku boje: pokud jednotka zabije nepřítele, dostane za každou jeho úroveň 8 bodů (4 pokud byl úrovně 0), pokud jej nezabije, pouze jeden bod za úroveň. Jinými slovy:

Tabulka 2.8. Zisk zkušeností za boj nebo zabití nepřátel podle úrovně

úroveň nepřítele XP za zabití XP za boj
0 4 0
1 8 1
2 16 2
3 24 3
4 32 4
5 40 5
6 48 6

2.3.6. Přivolávání jednotek

Po zakončení scénáře budou všechny přeživší jednotky k dispozici k přivolání v následujícím scénáři. Čerstvě naverbovaná nebo přivolaná jednotka se nemůže v tom kole pohnout. Přivolaná jednotka si uchovává všechny statistiky kromě životů, které bude mít plné. Zachovány také většinou zůstanou předměty, které sebrala.

2.4. Pohyb

Kliknutí na jednotku zobrazí všechna místa, kam dojde v tomto tahu - nedostupné políčka ztmavnou. Stisknutí kláves 2-7 provede totéž, pouze pro příslušný počet tahů. V tomto módu ukazuje cestička šlápot, kudy by se jednotka k danému místu vydala. Na políčku pod kurzorem je rovněž vidět číslo (desítky procent), udávající defenzivní kvalitu daného terénu; Pokud jednotka nedojde k vybranému políčku v tomto tahu, zobrazí se ještě menší číslo v závorkách, ukazující kolik tahů zabere cesta. Když nechcete přesouvat vybranou jednotku, stačí vybrat jinou kliknutím na ni či zmáčknutím n nebo N anebo nevybrat žádnou kliknutím do prázdna pravým tlačítkem („Command-klik“ na Macu). Rychlý přehled o stavu možného pohybu poskytuje koule na ukazateli životů jednotky.

Když se rozhodnete pohnout vybranou jednotkou, klikněte na políčko, kam ji zamýšlíte přesunout. Jednotka se tam přesune; pokud není toto místo dostupné v jednom tahu, dojde tak daleko, jak jen je možné, a zůstane v přesunovém módu - bude se posunovat po zvolené trase k cíli, dokud tam nedojde. Přesunový mód může trvat i několik tahů a můžete jej snadno zrušit vrácením přesunu proběhnuvšího v dalším kole nebo opětovným kliknutím na jednotku. Také lze jednotku na cestě v přesunovém módu vybrat (pochopitelně když stojí) a změnit cíl cesty.

Přesun na neutrální nebo nepřítelem ovládanou vesnici ji zabere a ukončí tah zabírající jednotky.

Většina jednotek kolem sebe vytváří „oblast kontroly“ (ZoC), která ovlivňuje, kterými políčky se lze pohybovat. Tato omezení jsou automaticky zohledněna při zvýrazňování políček dostupných v tomto tahu a výběru cesty jednotky.

2.4.1. Oblast kontroly

Oblast kontroly zabírá šest okolních hexů jednotky. Když do oblasti kontroly vstoupí nepřátelská jednotka, musí se zastavit. Výjimku tvoří jednotky se schopností „průbojnost“, které nepřátelské oblasti kontroly ignorují a mohou se jimi pohybovat bez omezení. Jednotky nulté úrovně nejsou dost silné na vytváření oblasti kontroly, takže nepředstavují pro ostatní jednotky velkou překážku v pohybu.

2.4.2. Koule

Nahoře na ukazateli energie každé vámi ovládané jednotky je umístěna koule. Tato koule může nabývat různých barev:

Tabulka 2.9. Koule

Koule Obrázek Popis
Zelená Zelená koule Jednotka patří Vám a v tomto kole se ještě nepohnula.
Žlutá Žlutá koule Jednotka patří Vám a již se v tomto kole pohnula, ale ještě může zaútočit či pohnout se
Červená Červená koule Jednotka patří Vám, ale již nemůže v tomto kole nic dělat
Modrá Modrá koule Jednotka patří mezi spojence, které nekontrolujete
- Žádná koule Enemy units have no orb on the top of their energy bar

2.4.3. Plochy pod jednotkami, barvy týmů a ikony hrdinů

Pod každou jednotkou se normálně nachází barevná plocha. Její barva identifikuje stranu jednotky; v taženích je pro stranu lidského hráče (Vás) použita červená. Barva strany se také objevuje na částech oblečení nebo výbavy jednotky.

Plocha pod jednotkou je obvykle celistvý disk - kvůli pohledu ze strany vyhlíží jako elipsa. Na některých jednotkách, obvykle nulté úrovně, je okraj elipsy přerušovaný a připomíná tak trochu vrtuli helikoptéry; znamená to, že jednotka nevytváří oblast kontroly.

Některá tažení používají k odlišení vůdců a hrdinů (jednotek které nesmí zemřít) plochu ve tvaru hvězdy, jiné zase přidávají k jednotce ikonku malé stříbrné koruny. Některé dokonce nemají žádné specifické ukazatele pro hrdiny. Zda a jak budou hrdinové odlišeni je volbou tvůrce tažení.

2.5. Boj

Když přesunete jednotku vedle nepřátelské, můžete zaútočit. Klikněte na vaši jednotku a potom na nepřátelskou, na niž zamýšlíte útočit. Objeví se okno, které obsahuje další volby pro boj. Každá jednotka může bojovat nejméně jednou zbraní. Obecně lze zbraně rozlišit na dálkové (jako např. luky, praky a magii) a na blízko (meče, kopí, kyje...).

Pokud zaútočíte zbraní na blízko, nepřítel odpoví rovněž zbraní na blízko; stejně tak pro zbraně působící na dálku. Pokud však nemá žádnou zbraň odpovídajícího druhu, nebude moci odpovědět a útok je tak proveden prakticky beztrestně.

Different types of attacks do different amounts of damage, and a certain number of strikes may be made with each weapon. For instance, an Elvish Fighter does 5 points of damage with its sword every time it hits, and can strike 4 blows with the sword in one exchange. This is written as 5×4, meaning 5 damage per hit, and 4 strikes.

Každá jednotka má určitou šanci být zasažena v závislosti na terénu, na němž stojí. Například jednotky stojící ve vesnici nebo hradu mají obecně vyšší šanci vyhnout se zásahu. Pro zjištění obranného bonusu (tedy šance vyhnout se zásahu) jednotky na tom kterém místě ji stačí vybrat a přejet myší nad dané políčko - ukáže se na něm veliké barevné číslo (v procentech). Totéž číslo se ukáže rovněž ve stavovém řádku napravo nahoře za koordináty políčka.

Další informace, včetně šance na přežití útočníka a obránce, lze zobrazit tlačítko „Výpočet poškození“ v okně pro výběr útoku.

2.5.1. Druhy útoku

 • Čepel: Zbraně s ostrým okrajem, používané k odseknutí částí nepřítele. Dýky, šavle, drápy...
 • Bodnutí: Zbraně s ostrou špičkou, buď na dlouhé násadě nebo jako střely, používané k probodnutí těla nepřátel a poškození orgánů. Např. šípy, kopí.
 • Úder: Zbraně bez špiček a hran, dostatečně těžké k lámání kostí, jako hole, kladiva nebo třeba trollí pěsti.
 • Chlad: Zbraně založené na ochlazení nebo ledových střelách, většinou magické. Příklad: střely temného učedníka.
 • Oheň: Zbraně používané k popálení nebo upečení nepřátel: ohnivý dech drakonidů, zápalné šípy atd.
 • Nezemský: Útoky oslabující a ničící magii, dodávající život zejména nemrtvým stvořením. Oplývají jimi zejména mágové různých ras (například Bílý mág).

2.5.2. Odolnost

Každá jednotka je různě zranitelná různými z těchto šesti druhů útoku, což popisuje šest čísel v popisu jednotky. Kladné číslo v tabulce odolností znamená, že jednotka trpí méně a zranění jí způsobené tímto druhem útoku není tak vysoké, jako jeho základní hodnota. Záporné naopak říká, že je jednotka tímto druhem útoku zranitelnější.

Například drakonidy chrání jejich šupiny proti většině útoků kromě bodnutí a chladu. Lidská kavalérie je také poměrně dobře kryta, s výjimkou bodnutí, které je jejich slabou stránkou. Nemrtví (skládající se převážně z kostí) jsou velmi odolní proti čepelím a bodání, ale údery a nezemské útoky decimují jejich řady.

Použití nejvhodnějšího druhu útoku proti nepřátelům podstatně zvyšuje šance na jejich zabití.

2.6. Uzdravování

Jednotka může být vyléčena nejvýše o 8 životů za kolo. Jednotka, která během svého kola nebojuje ani se nepohne, odpočívá a vyléčí se „jen tak“ o 2 životy. Tyto 2 životy získané odpočinkem nejsou do dříve zmíněných 8 zahrnuty, takže v extrémních případech se mohou jednotky vyléčit až o 10 životů za kolo.

Jednotky může být léčena v zásadě dvěma způsoby:

 • Setrváním ve vesnici. Vesnice léčí 8 životů za kolo.
 • Stáním vedle jednotek se schopností ošetření nebo léčení. Rozdíl je v počtu životů, o které dokáže léčitel vyléčit zraněnou jednotku za kolo, a to buď 4, nebo 8.

2.6.1. Regenerace

Trollové a stromoví muži se dokáží léčit sami přirozenou regenerací. Uzdraví se o 8 životů za kolo, pokud jsou raněni. Jelikož je 8 životů zároveň maximem léčení, je zbytečné je stavět na vesnice nebo vedle léčitelů - nevyléčí nic navíc.

2.6.2. Jed

Některé útoky mohou Vaše jednotky otrávit jedem. Když se tak stane, otrávená jednotka bude každé kolo ztrácet 8 životů, dokud není uzdravena. Otravu uzdravují vesnice nebo jednotky se schopností uzdravování stejně jako při léčení. Jednotky se schopnostmi ošetření a léčení pouze pozastaví účinky jedu, ale neuzdraví otrávenou jednotku. V kole, kdy je jednotka uzdravena z otravy již neztrácí životy, ale ani se nemůže dále léčit. Otrávenou jednotku lze samozřejmě nechat odpočívat, jakkoli to podstatně nezmenší efekt otravy.

Další rady ohledně léčení:

 • Plné uzdravení jednotky často trvá i několik kol.
 • Léčitelé (Elfí šamanka, elfí druidka, elfí víla, bílý mág, mág světla, paladin) léčí všechny zraněné jednotky kolem nich, takže můžete jednotky nechat odpočívat a uzdravovat nedaleko od místa boje.
 • Léčitelé neléčí nepřátelské jednotky.
 • Léčitelé nemohou léčit sami sebe.
 • Používejte léčitele ve dvojicích, aby se mohli léčit navzájem, pokud je to zapotřebí.
 • Jednotku může léčit několik léčitelů (i spojeneckých) zaráz a urychlit tak léčení.
 • Trollové a stromoví muži nemohou regenerovat ostatní jednotky.
 • Trollové a stromoví muži se sami léčí z otravy jedem, jako ostatní jednotky ve vesnici.

Kapitola 3. Strategie a tipy

3.1. Základy strategie

Následující základní principy boje a tipy by Vám měly pomoci začít Vaši kariéru ostříleného válečníka ve světě Wesnothu. Některé konkrétnější příklady se týkají tažení „Dědic trůnu“.

3.1.1. Neplýtvejte jednotkami

Neposílejte raněné jednotky na jistou smrt. Jakmile je jednotka raněna tak, že jí zbývá méně než polovina životů (HP), pokuste se ji dopravit do bezpečí a vyléčit - buď ve vesnici nebo pomocí léčitele. Léčitelé jsou velmi užiteční!

Důvod pro toto opatření je veskrze praktický: těžce raněná jednotka stěží dokáže zadržet nebo zabít nepřítele. Během prvního boje s velkou jistotou rychle zemře. No a pokud ji necháte zemřít, veškeré její nashromážděné zkušenosti (XP) přijdou vniveč. Verbování náhrady může být nemožné - vůdce není v tvrzi nebo dojde zlato - a i tak je obvykle hrad daleko od fronty a nováček podpoří ostatní jednotky až za několik kol, během nichž může oslabení zvrátit boj ve Váš neprospěch. Takže nezahazujte jednotky jen tak!

3.1.2. Mimo dosah nepřátel

Jak zajistit zraněným jednotkám přežití? Nejlepší volbou je odříznout k nim protivníkům přístup. Pokud se k nim nedostanou, nemohou jim nepřátelé ublížit. Následující oddíl o oblasti kontroly (ZoC) popisuje, jak zablokovat nepřátelům průchod.

V menu „Akce“ vyberte „Ukaž tahy nepřítele“ ke zvýraznění všech políček, kam může protivník cokoliv přesunout. Toto zobrazení bere v úvahu oblasti kontroly. Snadno tak dokážete zjistit, zda je vaše polomrtvá jednotka opravdu v bezpečí mimo dosah.

Když se armády srazí, měli byste se pokusit o výhodu prvního útoku. Posouvejte jednotky tak, aby byly těsně mimo dosah nepřátel. Když k nim pak nepřítel ve svém tahu nedojde, dostane se blízko k Vám a budete moci zaútočit první - Vy si vyberete, které jednotky se kde a jak pustí do křížku.

3.1.3. Využívejte oblasti kontroly (ZoC)

Jednotky první úrovně a vyšší vytvářejí oblast kontroly (ZoC), pokrývající okolních 6 políček. Znamená to, že jakmile se nepřátelská jednotka dostane do těchto šesti okolních hexů, musí zastavit a nemůže jít dále. Toto neplatí pouze pro jednotky se schopností „průbojnost“.

Kvůli ZoC nemůže nepřítel proniknout mezi dvěma jednotkami stojícími na vertikální nebo diagonální linii a mají mezi sebou 1 nebo 2 hexy. Kombinováním takovýchto dvojic do dlouhé řady nebo jiných útvarů dokážete znemožnit nepříteli průnik do týla, kde obvykle chráníte raněné jednotky - nejdříve se musí probojovat jednotkami vytvářejícími „zeď“ z oblastí kontroly. I pokud je nepřítel téměř na dosah, stačí pro jeho (dočasné) zadržení jediná jednotka.

3.1.4. Udržujte obrannou linii

Seskupením mnoha jednotek těsně sousedících nebo s mezerou širokou nanejvýše jedno políčko mezi nimi lze vybudovat mocnou obranou linii. Pamatujte, že Wesnoth používá jako tvar políčka hexagony, takže horizontální linie je ve skutečnosti nikoliv přímka, ale klikatá čára. Skutečně rovné linie umožňují pouze diagonály a vertikála.

Při přibližování z libovolné strany může nepřítel zaútočit na kteroukoliv Vaši jednotku nejvýše se dvěma jeho. Je nepsaným pravidlem, že zdravá jednotka bez nějakých výrazných slabých stránek by měla přežít útok dvou jednotek stejné úrovně.

Bohužel se v realitě musí Vaše linie přizpůsobit terénu a vytvářet záhyby nebo klíny. V těchto rozích mohou zaútočit tři nepřátelské jednotky. Pochopitelně se toto může také stát, pokud je linie příliš krátká. K udržení takovýchto exponovaných pozic využívejte jednotky s vysokými životy nebo odolnostmi, stojící na vhodném terénu. Pravděpodobně budou zabity, takže takto nepoužívejte ty cennější s více zkušenostmi.

Seřazení Vašich jednotek také zabraňuje nepříteli, aby je obklíčil. Kvůli oblastem kontroly nemůže jednotka s nepřáteli na obou stranách uniknout.

3.1.5. Přesunujte jednotky

Když je jednotka v první linii těžce zraněna, můžete ji přesunout do týlu. K udržení fronty ji nejspíše budete muset nahradit jinou - udržujte proto za frontou „na střídačce“ několik náhradníků. Když navíc umístíte za první linii léčitele, raněné jednotky se budou moci rychleji opět zapojit.

Pamatujte, že Vaše jednotky mohou procházet přes políčka, na nichž stojí opět Vaše jednotky.

3.1.6. Využívejte terén

Pokuste se umístit Vaše jednotky tak, že bojují z políček s vysokým obranným bonusem, zatímco nepřítel je donucen stát na nevýhodném terénu. Tím zajistíte nerovnováhu boje ve Váš prospěch.

Například můžete umístit elfy na okraj lesa - útočící skřeti musí zůstat na pláni před ním, zatímco elfové v lese se těší vysokému obrannému bonusu.

3.1.7. Útočení a výběr cílů

Postup a útočení se pochopitelně nejzajímavější částí cesty k vítězství. Zabíjejte nebo oslabujte nepřátele a posunujte kupředu Vaši obrannou linii. To se může stát obtížným, když je na tahu nepřítel a provede protiútok.

Často bude zapotřebí vrhnout proti jediné nepřátelské jednotce několik Vašich, aby s ní skoncovaly, ale předtím tvořily Vaši obrannou linii, která je nyní částečně zrušena. Možná to nevadí, protože se k Vám hned nedostane tolik nepřátel. Možná ano, protože šlo o silného nepřítele, který Vám to v dalším kole oplatí. Možná je jednodušší cestou použít k útoku jezdce.

Zaútočit první je důležité, protože Vám umožňuje zvolit, která jednotka bude kde s kterou bojovat. Využívejte slabostí nepřátel: Například na nepřátele bez útoků na dálku hojně využívejte lukostřelbu a magii. Jezdci jsou velmi zranitelní bodáním. Pamatujte ale, že v dalším kole zaútočí nepřátelé, a pokusí se podobně využít slabé stránky Vašich jednotek.

Jezdci dokáží bez problémů udržet frontu proti skřetím pěšákům a mladým trollům, jejich odolnost proti čepelím a úderům je dobrá; skřetí lučištníci a goblini ale útočí bodáním, kterému jezdci rychle podlehnou.

Při konfrontaci dvou jednotek se obvykle vyplácí, pokud dokážete zabít, nebo alespoň těžce zranit druhou jednotku. Když si nejste jisti tím, že ji skutečně za jeden tah dorazíte, buď se ujistěte, že Vaše jednotka dokáže přežít útok druhé strany, anebo se rozhodněte, zda dokážete ustát její ztrátu. Pro první volbu - přežití dalšího kola - je vhodné útočit tak, aby Vaší jednotce v boji při útoku nepřítel uštědřil co nejmenší zranění, raději než abyste Vy poškodili nepřítele co nejvíce.

In particular, use your ranged weapons if the enemy has no ranged attack. Using it will often reduce the damage which your units take until the enemy dies.

3.1.8. Denní doba

Pamatujte, že zákonné jednotky (hlavně lidé) bojují lépe ve dne, chaotické jako skřeti a nemrtví v noci a šeré jednotky během soumraku. Pochopitelně budete chtít konfrontovat nepřítele, když je slabý a Vy silní. V opačné situaci je lepší držet obranné body v dobrém terénu nebo i ustoupit. Až se situace opět obrátí, postoupíte dále.

Například elfové se mohou během nočních skřetích rejdů bránit v lese a při úsvitu postupovat. Můžete si všimnout, že i počítačová umělá inteligence ve dne stahuje skřety zpět.

3.1.9. Zkušenosti

Je důležité vybudovat v průběhu tažení vytrénované síly. Pozdější scénáře operují s předpokladem, že máte k dispozici jednotky druhé a třetí úrovně.

Nejvíce zkušeností získávají jednotky za zabití protivníků (8 XP za úroveň zabité jednotky). Oblíbeným trikem je „předžvýkání“ nepřátel silnými jednotkami a doražení jednotkou, která lépe zužitkuje získané zkušenosti. Obzvláště léčitelé jsou slabí bojovníci a tak musí téměř vždy takto krást zabití k postupu na další úrovně.

Na začátku, kdy nemáte jednotky vyšší úrovně, se je pokuste co nejrychleji získat - přenechávejte zabití jen několika vybraným jednotkám. Postoupí na další úroveň dříve a pak Vám pomohou vycvičit i ostatní.

Neopomíjejte vašeho velitele při získávání zkušeností. Sice je zapotřebí chránit jej, ale pokud se vůbec nedostane do boje, zůstane na nízké úrovni a nejspíše nepřežije další scénáře.

3.2. Jak se při hře co nejvíce pobavit

Pamatujte, že cílem hry je zábava! Zde je pár doporučení vývojářů, jak se při hře co nejvíce pobavit:

 • Pokuste se hrát tažení na prostřední obtížnost místo nejlehčí, zvláště pokud již máte se strategickými hrami zkušenost. Určitě Vás budou bavit více.
 • Netrapte se příliš, pokud o některé jednotky přijdete. Tažení je navrženo tak, aby si na tento jev hráč zvykl.
 • Nezneužívejte ukládání her. Kdysi bylo možné ukládat hry jen na konci scénáře; ukládání v kteroukoliv chvíli bylo přidáno pro usnadnění v případě přerušení hry nebo chyby programu. Není doporučeno načítat uložené pozice pořád dokola, protože Vám neustále zabíjejí některou důležitou jednotku. Raději přijděte na to, jaký postup ji uchrání! To je strategie.
 • Pokud musíte hru načíst, může být lepší volbou začít hrát scénář od začátku a použít strategii, která bude fungovat, raději než zkoušet a čekat až Vám pomůže náhoda.
 • Pamatujte ale, že cílem je pobavit se! Pochopitelně můžete mít jinou představu než autoři, a tak dělejte to, co Vás bude nejvíce bavit! Pokud Vás baví načítat hru po každé chybě při pokusu o dokonalou hru, v níž nepřijdete o žádné jednotky, není důvod tak neučinit!

3.2.1. Na začátku scénáře

 • Nejdříve si přečtěte cíle scénáře. Někdy není nutné pobít všechny nepřátelské vůdce, stačí přežít po stanovený počet kol nebo získat určitý předmět.
 • Prohlédněte si mapu: terén, pozice vůdců včetně Vašeho.
 • Pak začněte s verbováním. První vlnu útoků mohou pohltit levné jednotky, lepší poté pokračují. Rychlé jednotky lze využít jako průzkumníky - k průzkumu mapy a rychlému zabírání vesnic.

3.2.2. Během scénáře

 • Pokuste se obsadit a udržet co nejvíce vesnic kvůli příjmům.
 • Ponechávejte jednotky ve skupinkách, aby je nemohl nepřítel kompletně obklíčit, a aby měly převahu nad jednotlivými nepřátelskými jednotkami. Využívejte formace v řadě, aby nemohl nepřítel zaútočit z více než dvou stran.
 • Různé jednotky mají různé přednosti a nevýhody v závislosti na tom, kde a s kým bojují. Pro podrobnější informace ke zhodnocení klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku a vyberte „Popis jednotky“.
 • Jednotky nízké úrovně je možné využít jako živé překážky ke zpomalení nepřítele a ochraně důležitějších jednotek.
 • Můžete poškodit nepřátele silnými jednotkami vyšších úrovní a pak je dorazit jednotkami s nízkou úrovní, aby dostaly více zkušeností (a postoupily na další úroveň).
 • Když máte léčitele - bílého mága (povyšuje z mága) nebo druidku (povyšuje ze šamanky), stavějte je doprostřed kolečka jednotek, aby se léčily, když se posunují po mapě (šamanky to dokáží také, ale ne tak dobře).
 • Ztráty (i jednotek vyšší úrovně) jsou běžné a patří k věci.
 • Na denní době opravdu záleží:

  • zákonné jednotky způsobují větší poškození ve dne a menší v noci
  • chaotické jednotky způsobují větší poškození v noci a menší ve dne
  • nezapomínejte kontrolovat ukazatel denní doby na pravé straně obrazovky. Plánujte - uvažte nejen to co se stane v tomto kole, ale i v příštím.
 • Některé jednotky jsou odolné nebo naopak slabé vůči různým druhům útoků. Jízdu obvykle skosí útok bodáním. Nemrtvé spolehlivě ničí oheň a nezemské útoky. Jak dobře odolává jednotka určitému druhu útoku zjistíte, když na ni kliknete pravým tlačítkem, vyberete „Popis jednotky“ a pak posunete dolů k tabulce „Typy zranění a odolnost“.

3.2.3. Uzdravování

Důležitá část úspěšného boje ve Wesnothu je udržení Vašich jednotek zdravých. Když jsou raněny, můžete je přesunout do vesnice nebo vedle léčitelů (elfí šamanka, bílý mág atd.). Některé jiné jednotky, které potkáte, jako trollové, se dokáží uzdravovat samy.

3.2.4. Vyhrávání scénáře

 • Jednotky vyšší úrovně jsou zapotřebí k rychlému doražení nepřátelských vůdců, aby nedošlo ke zbytečným ztrátám.
 • Čím rychleji vyhrajete scénář, tím více zlatých dostanete; tento bonus je vždy větší, než kolik můžete získat držením všech vesnic na mapě po zbývající kola.
 • Pobití všech nepřátelských vůdců obvykle znamená vítězství.

3.2.5. Obecnější rady

 • Po scénářích, sestávajících se ze strašlivé řeže (kde pořádně „dostáváte na frak“), obvykle následují volnější scénáře určené k opětovnému nashromáždění zlata a zkušených jednotek.
 • Povýšené jednotky vyžadují vyšší žold, než na základní úrovni (1 zlatý na úroveň), výjimkou jsou věrné jednotky.